Podatki


27.06.2017 15:54

Jak opodatkować cesję (sprzedaż) wierzytelności (pożyczki)?

Nie kapitały pieniężne, a prawa majątkowe. Takie źródła przychodów stanowi zakup praw do cudzej pożyczki (czyli prawo do jej egzekucji,. [więcej]


26.06.2017 18:00

Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

Prowadzona ewidencja księgowa wymusza zastosowanie się do określonych standardów. I tak niewielkie firmy, prowadzące księgę podatkową mogą. [więcej]


26.06.2017 13:00

Jak sprzedać (po)leasingowy samochód bez VAT?

Samochód, który w trakcie trwania leasingu jeździł w firmie, ale w momencie wykupu służył jedynie celom prywatnym przedsiębiorcy, należy. [więcej]


26.06.2017 13:00

Szybsza skarga do sądu na interpretację podatkową

Od czerwca 2017 r. z przepisów zniknęło wzywanie organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa w jego rozstrzygnięciu. Obecnie podatnik,. [więcej]


25.06.2017 13:00

Zakup mieszkania od małżonka to cel mieszkaniowy - zwalnia z podatku

Cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości. Ich wachlarz jest dosyć szeroki. zakup innej. [więcej]


23.06.2017 13:00

Kradzież pieniędzy można rozliczyć w kosztach podatkowych!

Czy kradzież firmowych pieniędzy można zaliczyć do kosztów podatkowych? Tak, o ile podatnik dołożył wszelkich starań, aby proceder ten nie. [więcej]


23.06.2017 13:00

Samochód zastępczy daje pełne prawo do odliczenia VAT bez ewidencji?

Samochody traktowane jako osobowe w VAT, które są wyłącznie oddawane w najem czy dzierżawę, dają pełne prawo do odliczenia tego podatku. [więcej]


23.06.2017 13:00

Usługi około budowlane ze zwykłym VAT a nie odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie w ramach podwykonawstwa obejmuje jedynie usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a nie wszystkie. [więcej]


21.06.2017 18:00

Kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych?

To, kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych, zależy na czyją rzecz usługa jest świadczona oraz kiedy faktycznie została wykonana. [więcej]


21.06.2017 18:00

Kwota zakupu przy sprzedaży VAT marża

Przy sprzedaży VAT marża podatek liczony jest jedynie od uzyskanej na takiej transakcji marży, a nie całej wartości sprzedaży. Bardzo istotna. [więcej]