Podatki


09.10.2019 13:00

Podzielona płatność: przepisy przejściowe

Zmiany w zakresie podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej to najbliższe wyzwanie, z jakim muszą zmierzyć się podatnicy. [więcej]


08.10.2019 18:00

Wpłaty na zagraniczne konto bankowe a wyłączenia z kosztów podatkowych

Rok 2020 przyniesie spore korzyści finansowe - niestety fiskusowi. Przedsiębiorcy, którzy nie sprawdzą rachunków bankowych swoich. [więcej]08.10.2019 18:00

Wykup samochodu z leasingu na cele osobiste bez podatku

Samochód w leasingu na firmę może być bardzo opłacalnym rozwiązaniem, tym bardziej gdy później można go sprzedać bez podatku. Kiedy taki. [więcej]


08.10.2019 18:00

Podatek od darowizny otrzymanej od bratowej

Bratowa na potrzeby podatku od spadków i darowizn mieści się w drugiej grupie podatkowej. Stanu tego nie zmienia śmierć brata. [więcej]


07.10.2019 18:00

Darowizna gotówki również uprawnia do zwolnienia od podatku?

Ustawodawca wymaga, iż dla zastosowania pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia pieniędzy od najbliższej. [więcej]


07.10.2019 18:00

Biała lista podatników VAT: wyjaśniamy wątpliwości

Jak korzystać z białej listy podatników VAT? Jak zachować się, gdy znajdujące się w niej informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu? Co. [więcej]


04.10.2019 18:00

Odstąpienie od umowy najmu niekiedy poza kosztami podatkowymi

Wynagrodzenie wypłacane wynajmującemu za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być opodatkowane VAT. Fiskus oraz sądy administracyjne. [więcej]


04.10.2019 18:00

Majątek wspólny może darować jeden z małżonków

To że jeden z małżonków wyraża zgodę na przekazanie darowizny przez drugiego nie oznacza automatycznie, że ten pierwszy staje się stroną. [więcej]


03.10.2019 18:00

Rachunek rozliczeniowy firmy: podpowiadamy jak stosować przepisy

Na białej liście podatników znajdują się m. związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rachunki bankowe firmy, które zostały. [więcej]


03.10.2019 18:00

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na pośrednictwo w sprzedaży

Pośrednictwo w sprzedaży stolarki budowlanej nie jest świadczeniem usług budowlanych. Nie jest to także handel. W rezultacie usług takich nie. [więcej]