Podatki


07.06.2019 18:00

Zapłać VAT nawet gdy faktycznie sprzedaż nie wystąpi!

W jednej z ostatnio wydanych interpretacji fiskus wypowiadał się co do wystawiania faktur za usługi najmu w sytuacji, gdy najemca zrezygnował z. [więcej]


07.06.2019 18:00

Sprzedaż budynku na cudzym gruncie w podatku dochodowym

Podmiot, który sprzedaje właścicielowi gruntu wybudowany na nim (podczas trwania stosunku najmu) budynek, przyjęty do środków trwałych i. [więcej]06.06.2019 18:00

Fiskus musi wyjaśnić, dlaczego przedłuża termin zwrotu VAT

Ustawodawca dał fiskusowi narzędzie, dzięki któremu może on przedłużyć termin zwrotu podatku VAT. Narzędzie to jednak powinno być. [więcej]


06.06.2019 18:00

Centralny Rejestr Faktur: nowe narzędzie kontroli przedsiębiorców

W lipcu 2019 r. fiskus dostanie nowe potężne narzędzie do dyspozycji. Będzie to Centralny Rejestr Faktur, w którym będą gromadzone dane z. [więcej]


05.06.2019 18:00

Sprzedajesz na Amazonie: uważaj na problemy z rozliczeniem VAT

Amazon to jedna z największych platform umożliwiających sprzedaż internetową. Niestety sprzedaż za jego pośrednictwem może nieść istotne. [więcej]


05.06.2019 18:00

Przychód z tytułu odsetek: obsługa prawna jako koszty uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodu są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z uzyskiwanymi przychodami. Obiektywnie dany wydatek. [więcej]


05.06.2019 18:00

System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

W sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje do transakcji walutowych konto PayPal musi pamiętać, że przychód, czy różnica kursowa powstaje w chwili. [więcej]


04.06.2019 18:00

CIT. Skutki konwersji wierzytelności na udziały w podatku dochodowym

Wniesienie aportem wierzytelności spółki w zamian za jej udziały, nie jest niczym nadzwyczajnym. Należy jednak pamiętać, że działanie. [więcej]


04.06.2019 18:00

Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line?

W maju zostały znowelizowane przepisy w zakresie kas fiskalnych. Wprowadziły one nowy tym urządzenia, czyli kasy rejestrujące on-line. [więcej]


04.06.2019 18:00

Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Niemcami w art. 18 wskazuje, że emerytury otrzymywane przez osobę mającą. [więcej]