Podatki


06.04.2021 18:01

Błędna stawka VAT na kasie fiskalnej nie wymaga zapłaty podatku

Źle zaprogramowałeś kasę fiskalną i mimo korzystania ze zwolnienia podmiotowego nabiłeś sprzedaż z VAT? Podatku tego nie musisz płacić. [więcej]


06.04.2021 8:01

Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

Pakiet SLIM VAT, który wszedł w życie z początkiem 2021 r. , wprowadził do przepisów ustawy o VAT zasady korygowania faktur zwiększających. [więcej]02.04.2021 18:01

9% CIT dla spółki komandytowej w 2021 r.

(czy to z początkiem czy od maja) spółki komandytowe zostały objęte podatkiem CIT. Powstaje w związku z tym pytanie, czy. [więcej]


02.04.2021 18:01

Amortyzacja nieruchomości wniesionej do spółki jawnej aportem

Oddając w najem/dzierżawę nieruchomość prywatną, wynajmujący/dzierżawca winien ująć ją w wykazie/ewidencji środków trwałych i. [więcej]


01.04.2021 18:01

Ulga abolicyjna została ograniczona. Co z rezydencją podatkową

Ulga abolicyjna miała za zadanie zrównać sytuację podatkową wszystkich podatników pracujących za granicą. to się jednak. [więcej]


01.04.2021 18:01

Usługi obsługi i zarządzania budynkami spółdzielni mieszkaniowej w podatku VAT

Same usługi związane z zarządzeniem nieruchomościami w spółdzielni mieszkaniowej korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Co innego usługi. [więcej]


31.03.2021 18:01

Ulga termomodernizacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z nielicznych odliczeń, które mogą uwzględnić nie tylko płacący ryczałt czy podatek wg skali. [więcej]


31.03.2021 18:01

Sprzedaż ziemi rolnej zwolniona z podatku dochodowego?

Sprzedaż gruntu rolnego, tak samo jak każdej innej nieruchomości, stanowi w podatku dochodowym źródło przychodu, gdy nastąpi przed upływem. [więcej]


30.03.2021 18:01

Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

Czy można wybudować nieruchomość na potrzeby firmy, odliczyć od tej budowy VAT a następnie przekazać na własne cele prywatne już bez tego. [więcej]


30.03.2021 18:01

Do paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną nie wystawia się faktury pełnej

Jeżeli paragon fiskalny, który zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, zostanie dodatkowo uzupełniony o NIP nabywcy, spełnia ustawowe. [więcej]