Podatki


11.01.2019 18:00

W CIT stawki podatku maleją w 2019 r. A co z PIT?

Część spółek od 2019 r. będzie mogła płacić niższy, bo tylko 9% podatek dochodowy. Do tej pory obniżona stawka CIT wynosiła 15%. [więcej]


11.01.2019 18:00

Podział spółki: majątek pozostający bez podatku VAT

Ustawa o VAT wskazuje, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, definiując przy tym te. [więcej]10.01.2019 18:00

Polskie przepisy podatkowe karami stoją, a będzie ich coraz więcej

Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest obwarowane przelicznymi karami, których – można powiedzieć – jest niezliczona. [więcej]


10.01.2019 18:00

Cesja wierzytelności na rzecz banku to ściąganie długów opodatkowane VAT

Usługi bankowe są zwolnione z VAT. Zwolnienie to nie obejmuje jednak usług ściągania długu czy faktoringowych. Fiskus twierdzi, że bank. [więcej]


10.01.2019 18:00

Rozliczenie faktury korygującej VAT naliczony

Faktury korygujące zmniejszające podatek naliczony, wystawione do faktur, których obowiązek podatkowy powstał w okresach poprzednich, a z. [więcej]


09.01.2019 18:00

Ulga na Internet w PIT za 2018 r.

Ile można zaoszczędzić na podatku dzięki uldze internetowej? Maksymalnie 243 zł. Taką wartość osiągną jednakże wyłącznie ci, którzy. [więcej]


09.01.2019 18:00

Podatek od zniesienia współwłasności nieruchomości na kredyt

Długi i ciężary pomniejszają wartość nieruchomości na potrzeby wyliczenia podatku od spadków i darowizn. Do tych zalicza się m. [więcej]


09.01.2019 18:00

Termin rozliczenia rocznego PIT 2018

PIT-37 należy składać pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia. Tak samo PIT-38. Termin składania pozostałych deklaracji za rok 2018 jest taki jak w. [więcej]


08.01.2019 18:00

Roczne rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci

Wychowujesz samotnie dziecko? Pamiętaj o preferencji która pozwala zaoszczędzić na podatku. Rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca. [więcej]


08.01.2019 18:00

Darowizna nieruchomości nie jest przychodem w PIT

Zbycie własnego majątku może miech charakter odpłatny bądź charakter nieodpłatny. Tym ostatnim jest m. darowizna, czyli przekazanie. [więcej]