Podatki


30.07.2019 13:00

Gwarancje i poręczenia czyli nowa cienka kapitalizacja

ustawodawca istotnie przemodelował tzw. cienką kapitalizację. Obecnie obejmuje ona nie tylko podmioty powiązane, ale każdą. [więcej]


29.07.2019 13:00

Przejęcie ryzyka gwarancyjnego w podatku u źródła

Podatkiem u źródła objęte są wynagrodzenia wypłacane za wybrane usługi niematerialne na rzecz zagranicznych kontrahentów. Katalog takich. [więcej]27.07.2019 13:00

Usługa budowlana wykonana z chwilą podpisania protokołu

Kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych? Wszystko zależy m. od daty ich wykonania. Do tej pory fiskus i sądy uważały, że datą. [więcej]


25.07.2019 18:00

Kolejne zmiany w VAT: magazyn call-off stock, WDT i transakcje łańcuchowe

Resort finansów szykuje kolejną zmianę ustawy o VAT, która ma zacząć obowiązywać od początku 2020 roku. Będzie ona implementacją prawa. [więcej]


25.07.2019 18:00

Sprzedaż gruntu z budynkiem w podatku PIT

Grunt jest nieruchomością, której sprzedaż podlega opodatkowaniu, jeżeli ma miejsce przed pięcioma laty od jego nabycia. Budynek natomiast co. [więcej]


24.07.2019 18:00

Nieodpłatne przejęcie budynków zwolnione z VAT?

Opodatkowana jest m. odpłatna dostawa towarów, w tym także niektóre przekazania towarów wykonywane nieodpłatnie. Pojęcie towaru jest. [więcej]


24.07.2019 18:00

Młode osoby zostają zwolnione z opłacania podatku dochodowego

Czekająca obecnie na podpis prezydenta nowelizacja ustawy o PIT ma jedno podstawowe zadanie – zmniejszyć zobowiązania podatkowe osób. [więcej]


23.07.2019 18:00

Nadużycie prawa w podatku VAT

Od pewnego czasu w ustawie o VAT funkcjonuje pojęcie nadużycia prawa, które należy odróżnić od oszustwa podatkowego. Nadużycie prawa jest. [więcej]


23.07.2019 18:00

Sprzedaż samochodu z leasingu bez podatku VAT?

Podatkiem VAT objęte są tylko czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Poza tym podatkiem jest zatem transakcja. [więcej]


22.07.2019 18:00

Obowiązkowy split payment – czy zastąpi odwrotne obciążenie?

Dotychczas dobrowolnie stosowany mechanizm podzielonej płatności (czyli dokonywanie zapłaty na dwa rachunki bankowe sprzedawcy: wartość netto. [więcej]