Podatki


29.08.2017 18:00

Podatek od źródła od biletów lotniczych kupionych u pośrednika

Zakup biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników jest obarczony podatkiem u źródła. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakup taki zostanie. [więcej]


28.08.2017 18:00

Kiedy otrzymana zaliczka z podatkiem dochodowym?

Każdy przedsiębiorca wie, że od otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży nie zapłaci podatku dochodowego. Ta nie jest bowiem. [więcej]


28.08.2017 18:00

Wynajem 4 mieszkań studentom to jeszcze nie działalność gospodarcza

Najem prywatny nie wymaga otwierania firmy. Może być on też opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. W ramach najmu prywatnego można. [więcej]


26.08.2017 8:00

Polski przedsiębiorca na Białorusi - ulgi podatkowe w SSE

Białoruski system podatkowy okazuje się być bardzo przyjazny dla przedsiębiorców. Występuje tam aż 6 specjalnych stref ekonomicznych. [więcej]


25.08.2017 18:00

Usługi na nieruchomościach w podatku VAT

Z uwagi na to, że miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami określa się w sposób szczególny, powstają istotne. [więcej]


25.08.2017 18:00

Odliczenie straty z prywatnego najmu w działalności gospodarczej

Poniesioną w danym roku stratę podatkową można odliczyć w latach następnych, ale tylko w ramach tego samego źródła przychodu. I tak straty. [więcej]


24.08.2017 18:00

Kasa fiskalna przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług

Ustawodawca przewidział zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej: z uwagi na obroty, przedmiotowe oraz mieszczące się w strukturze. [więcej]


24.08.2017 18:00

Przejęcie zastawionych rzeczy w ramach spłaty pożyczki w podatku CIT

Pożyczkodawca rozpoznaje przychód jedynie z tytułu otrzymanej prowizji oraz odsetek od udzielonej pożyczki. Przychodem nie jest natomiast. [więcej]


23.08.2017 18:00

Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

Zasady korygowania przychodów i kosztów zostały przez ustawodawcę określone w 2016 r. Od początku tego roku należy je stosować także do. [więcej]


23.08.2017 18:00

Fiskus chce podatek od umorzonego długu/kredytu przez bank

Co do zasady każde przysporzenie majątkowe jest opodatkowane. Dla fiskusa takim przysporzeniem jest nawet zwolnienie czy umorzenie długu. [więcej]