Podatki


28.11.2017 13:00

Odliczenie VAT z faktury od podmiotu wykreślonego z rejestru VAT?

Sam brak rejestracji bądź wykreślenie z rejestru podatników VAT nie przesądza o tym, że nabywca nie może z otrzymanej faktury odliczyć. [więcej]


27.11.2017 18:00

Uszczelnienie systemu podatkowego utrudnia prowadzenie firmy

Fiskus stara się coraz bardziej uszczelniać system podatkowy, aby wyciekało z niego jak najmniej pieniędzy. Niestety przeprowadzane zmiany w. [więcej]


27.11.2017 18:00

Fiskus daje ulgi podatkowe i pozbawia do nich prawa

Ministerstwo Finansów szczyci się wdrożeniami nowych ulg dla przedsiębiorców, które mają zachęcać do inwestowania. W praktyce jednakże. [więcej]


27.11.2017 18:00

Kara za (niezawinione) zerwanie umowy nie jest kosztem podatkowym

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych, musi spełniać szereg przesłanek. Jedną z nich jest związek z. [więcej]


27.11.2017 13:00

Usługi i dostawy ciągłe w podatku VAT: nowe podejście

Ostatnio sądy administracyjne zmieniły podejście co do zasad określania usług ciągłych. Wcześniej bowiem dominował pogląd, że z takimi. [więcej]


24.11.2017 13:00

Nowe zasady rozliczania strat podatkowych, ulgi na złe długi

Szykują się istotne zmiany w podatkach w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców. W podatkach dochodowych ma się pojawić ulga na złe. [więcej]


24.11.2017 13:00

Udzielanie pożyczek: brak zmian w KRS a podatek VAT

Udzielanie przez podatnika VAT pożyczki należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości oraz. [więcej]


23.11.2017 18:00

Obowiązek podatkowy od usług z odwróconym VAT

Przy usługach budowlanych moment powstania obowiązku podatkowego jest ustalany w sposób szczególny. Jest to bowiem co do zasady dzień. [więcej]


23.11.2017 18:00

Narzędzia ochrony podatnika w Ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa przewiduje szereg rozwiązań, które mają za zadanie chronić podatników przed zawiłościami prawa podatkowego. [więcej]


23.11.2017 18:00

Szacowana wartość początkowa środka trwałego

W przypadku zakupu nieukończonej budowy, wydatki związane z jej modernizacją i ukończeniem stanowią wydatki na wytworzenie środka trwałego,. [więcej]