Podatki


07.02.2020 18:00

Przerwanie a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Podatki po upływie określonego terminu się przedawniają. Gdy to nastąpi, fiskus nie może ich skutecznie egzekwować. Ordynacja podatkowa. [więcej]


07.02.2020 18:00

Podzielona płatność: zapłata do komornika nie pozbawia kosztów podatkowych

niestosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności jest równoznaczne z pozbawieniem się kosztów uzyskania przychodu. [więcej]06.02.2020 18:00

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z podatkiem dochodowym

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, od każdego przysporzenia majątkowego należałoby zapłacić daninę. Od reguły tej występują. [więcej]


06.02.2020 18:00

Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2019 r.

Jakie koszty uzyskania przychodu brać pod uwagę przy rozliczaniu PIT za 2019 r. ? Wszystko zależy od tego, z którego źródła przychody są. [więcej]


05.02.2020 18:00

Karuzele VAT: kiedy fiskus może utajnić akta sprawy?

Strona postępowania podatkowego co do zasady winna mieć prawo do pełnego wglądu w akta sprawy. Część dokumentów fiskus może przy tym. [więcej]


05.02.2020 18:00

Konstrukcje z aluminium bez podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy wyłącznie w stosunku do transakcji wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,. [więcej]


05.02.2020 18:00

Odliczenia podatkowe w PIT 2019: składki na ubezpieczenie społeczne

Płacone w roku podatkowym składki na własne ubezpieczenie społeczne bądź osób współpracujących, co do zasady zmniejsza podstawę. [więcej]


04.02.2020 18:00

Zamiana gruntów w podatku VAT

Na tle podatku VAT zamiana gruntów jest traktowana jak odpłatna dostawa towarów. Jeżeli nie są to grunty budowlane, to transakcja taka będzie. [więcej]


04.02.2020 18:00

Odliczenia podatkowe w PIT 2019: ulga prorodzinna (na dzieci)

Masz dzieci i uzyskujesz dochody opodatkowane skalą podatkową? Pamiętaj, aby w rocznym PIT uwzględnić ulgą prorodzinną. Oszczędność na. [więcej]


03.02.2020 13:00

Prowadzisz własną firmę? Jesteś potencjalnym przestępcą

Czy polskie urzędy skarbowe działają zgodnie z prawem i są stoją frontem do przedsiębiorców? Nawet Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła że. [więcej]