Podatki


29.06.2021 13:01

Podatek od darowizny pieniędzy na spłatę kredytu bankowego

Zasadą jest, iż aby darowane pieniądze były zwolnione z podatku, muszą trafić od darczyńcy przekazem bądź na konto bankowe obdarowanego. [więcej]


28.06.2021 13:01

Sprzedaż promocyjna towarów w podatku VAT

Urządzasz akcje promocyjne, w ramach której Twoi klienci (nowi i potencjalni) mogą nabyć Twoje towary po atrakcyjnej cenie, często obniżonej. [więcej]28.06.2021 13:01

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

Transakcje z podmiotami powiązanymi wymagają bardzo często zaprowadzenia dodatkowej dokumentacji cen transferowych po to, aby wykazać, że. [więcej]


28.06.2021 13:01

Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

Poczynając od 1 stycznia 2020 r. status małego podatnika mają te podmioty, których roczne przychody (z należnym podatkiem) nie przekroczyły w. [więcej]


25.06.2021 18:01

Zwolnienie (strony) z VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych co do zasady ma dotyczyć czynności prywatnych, czyli obrotu nieprofesjonalnego. Dlatego na. [więcej]


25.06.2021 18:01

Polski Ład: czy będzie zryczałtowana składka zdrowotna?

Polski Ład ma przynieść rewolucję w zasadach obliczania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy mają ją płacić. [więcej]


25.06.2021 18:01

Spóźniona fiskalizacja pozbawia prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line, podatnik zobowiązany do wymiany urządzenia starego typu na nową kasę, musi dokonać jej. [więcej]


24.06.2021 13:01

Sprzedaż nieruchomości: kwota odstępnego z podatkiem VAT

Przedsiębiorca, który za wynagrodzeniem godzi się na to, aby nabywaną przez niego - zgodnie z umową przedwstępną - kupiła inna osoba, na. [więcej]


23.06.2021 18:01

Podatek od sprzedaży nieruchomości: podział majątku wspólnego nie jest nabyciem

W podatku dochodowym podzielenie majątku wspólnego małżonków do ich majątku odrębnego nie jest powtórnym nabyciem, tak samo jak tym nie. [więcej]


23.06.2021 18:01

Pełne odliczenie VAT od samochodu nie zależy od badania technicznego

Konstrukcja samochodu określa, czy ten na potrzeby podatku VAT jest traktowany jako samochód osobowy czy ciężarowy. Dodatkowe badanie. [więcej]