Podatki


12.10.2017 13:00

JPK_VAT dla mikro-przedsiębiorców w 2018 r.: pytania i odpowiedzi

Z początkiem 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do przekazywania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Plik ten będzie. [więcej]


11.10.2017 18:00

Kasy fiskalne online na początku tylko dla niektórych firm

E-kasy fiskalne są coraz bardzie realne. Resort finansów usilnie pracuje nad regulacjami nakazującymi ich stosowanie. Niemniej nie zobaczymy ich. [więcej]


11.10.2017 18:00

Jak uniknąć podatku od zwolnienia z długu?

Swoje długi należy spłacać - nawet te wobec rodziny. Przykładem może być pożyczka zaciągnięta u ojca. Długu zwracać nie trzeba, jeżeli. [więcej]


10.10.2017 18:00

Zużyte narzędzia przy budowie środka trwałego a wartość początkowa

Gdy dokonujemy wytworzenia środka trwałego - jego wartością początkową jest koszt wytworzenia. Mieszczą się w nim przede wszystkim zużyte. [więcej]


10.10.2017 18:00

Przychody i koszty podatkowe przy budowie i sprzedaży nieruchomości

Przy sprzedaży nieruchomości momentem powstania przychodu jest przeniesienie jej własności na nowego nabywcę, które powinno nastąpić w. [więcej]


09.10.2017 18:00

Zapłata gotówką przy budowie środka trwałego

Kupując środek trwały za gotówkę, gdy cena zakupu przekroczy 15. 000 zł brutto, nie zaliczymy jej do kosztów podatkowych. Jeżeli jednak na. [więcej]


09.10.2017 18:00

Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

Przedsiębiorca, który nie podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym przez cały miesiąc, może obniżyć składki należne do ZUS. [więcej]


09.10.2017 18:00

Zakup działki budowlanej i budowa domu jako cel mieszkaniowy

Pieniądze ze sprzedaży mieszkania można przeznaczyć nie na jeden, a kilka celów mieszkaniowych i dzięki temu zwolnić je z podatku. [więcej]


05.10.2017 18:00

W 2018 r. kwota wolna od podatku w PIT w górę

Wyższa kwota wolna od podatku, wyższy próg wartości środków trwałych, którą można odnieść bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych. [więcej]


05.10.2017 18:00

Transakcje z podmiotami powiązanymi i dokumentacja cen transferowych

Nie wartość jednej transakcji a suma wszystkich transakcji jednego rodzaju z podmiotem powiązanym jest istotna przy badaniu, czy spółka. [więcej]