Podatki


26.03.2020 13:00

Podatek od czynności cywilnoprawnych: wartość rynkowa rzeczy

Dla wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych istotne znaczenie ma nie tyle wartość zawartej umowy, co wartość rynkowa czynności. [więcej]


26.03.2020 13:00

COVID-19: uproszczenia dla firm i więcej czasu na rozliczenie CIT

Tarcza antykryzysowa ma m. pomóc przetrwać przedsiębiorcom. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami budżet państwa przez 3 miesiące ma. [więcej]25.03.2020 13:00

Nie prowadziłeś ewidencji, nie skorzystasz z ulgi IP BOX

Skorzystanie z ulgi IP Box, poza pracą badawczo rozwojową i tworzeniem nowoczesnych narzędzi, wymaga zaprowadzenia szczegółowej ewidencji, z. [więcej]


24.03.2020 13:00

Zapłata podatków także podczas pandemii koronawirusa

W polskim stanie prawnym brak jest regulacji, które pozwalałyby przedsiębiorcom wstrzymać się bądź zaprzestać płacenia podatku, nawet w. [więcej]


24.03.2020 13:00

Sprzedaż domku letniskowego w podatku dochodowym

Gdy domek letniskowy nie jest na trwałe związany z gruntem (nie posiada fundamentu), nie jest traktowany jak nieruchomość. Zaliczenie go do. [więcej]


23.03.2020 18:00

Umowy ubezpieczenia bez podatku u źródła?

Podatkiem u źródła objęte jest wynagrodzenie zagranicznych firm wypłacane im przez polskie podmioty z tytułu szeregu usług niematerialnych,. [więcej]


23.03.2020 18:00

Nadzór udziałowca nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia

Ustawy o podatku dochodowym posługują się pojęciem nieodpłatnych świadczeń, ale go nie definiują. W tym zakresie mamy jednakże stosunkowo. [więcej]


23.03.2020 18:00

Kara umowna przychodem podatkowym także poza działalnością gospodarczą

W myśl zasady powszechności opodatkowania każde uzyskane przysporzenie stanowi przychód, który należy opodatkować, chyba że przychód takie. [więcej]


20.03.2020 18:00

Ulga IP Box wyklucza daninę solidarnościową?

Z końcem kwietnia 2020 r. upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej przez najbogatszych. Podatek wynosi tutaj 4% od uzyskanego w 2019 r. [więcej]


20.03.2020 18:00

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby zwolnione z podatku

Odszkodowanie otrzymane przez Kowalskiego stanowi dla niego przychód podatkowy, zaliczany na ogół do przychodów z innych źródeł. [więcej]