Podatki


14.07.2021 18:01

Zakupy z bezzwrotnej pożyczki z urzędu pracy w kosztach podatkowych

Otrzymałeś z Funduszu Pracy, w ramach tarcz antykryzysowych 7. 0 bezzwrotne pożyczki w wysokości 5. 000 zł na potrzeby bieżącej. [więcej]


13.07.2021 18:01

Ulga termomodernizacyjna a faktura wystawiona na obojga małżonków

Każdy podatnik będący osobą fizyczną ma odrębny limit przysługującej mu ulgi termomodernizacyjnej. Każdy rozlicza ją też indywidualnie -. [więcej]13.07.2021 18:01

Interpretacje podatkowe: fiskus musi klasyfikować towary i usługi

W wydawanych interpretacjach podatkowych fiskus nie chce klasyfikować czynności opisywanych przez podatników wskazując, że jest to w gestii. [więcej]


13.07.2021 18:01

Amortyzacja mieszkania znajdującego się na Malcie

Nieruchomości wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej należy zaliczyć do środków trwałych i amortyzować. [więcej]


12.07.2021 18:01

Zapłata z opóźnieniem a ulga na złe długi w CIT

Dłużnicy nie tylko w VAT muszą pamiętać o uldze na złe długi, ale także w podatku dochodowym. W tym ostatnim regulacje prawne zdają się. [więcej]


12.07.2021 18:01

Podatek od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku oraz dziale spadku

Spłata za dział spadku zmniejsza podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w zamian tej spłaty. Liczy się tutaj jednakże tylko kwota. [więcej]


09.07.2021 13:01

Od uregulowanych zaległych składek ZUS trzeba zapłacić podatek

Pracodawca nie regulował na czas składek ZUS od Twoich wynagrodzeń i zrobił to po czasie już ze swoich środków? Zdaniem fiskusa uzyskujesz. [więcej]


09.07.2021 13:01

Rekompensata, odstępne i odszkodowanie z perspektywy podatku VAT

W wiążących strony umowach te mogą zawierać zapisy o różnego rodzaju świadczeniach należnych stronom w przypadku niewywiązania się z. [więcej]


08.07.2021 18:01

Po 7 latach kontroli i postępowań podatkowych fiskus uznał że nic się nie stało

7 lat - tyle czasu fiskus prowadził postępowanie dowodowe przeciw przedsiębiorcy po to tylko, aby na końcu stwierdzić, że uchybień nie. [więcej]


08.07.2021 18:01

Architekt danych może płacić niski podatek dochodowy

Doradztwo w zakresie sprzętu oprogramowania albo związane z oprogramowaniem, czy zarządzanie siecią i systemami informatycznymi - objęte jest. [więcej]