Podatki


28.03.2018 13:00

Dzierżawa gruntów rolnych z podatkiem dochodowym

Działalność rolnicza jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawa o CIT przy tym wprost wskazuje, jakie czynności do takiej. [więcej]


27.03.2018 18:00

Spóźnione badanie techniczne samochodu a pełne odliczenie VAT

Samochody z jednym rzędem siedzeń i odrębną częścią ładunkową dają pełne prawo do odliczenia VAT. Fakt ich budowy musi jednak wynikać z. [więcej]


27.03.2018 18:00

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę z odliczeniem VAT

Gmina to organ administracji rządowej. Podobnie jak Minister Finansów w myśl Ordynacji podatkowej jest ona organem podatkowym. Nie powinno zatem. [więcej]


27.03.2018 18:00

Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

Spółka osobowa prowadząca księgi rachunkowe, która powiadomiła fiskusa o wyborze ustalania różnic kursowych metodą bilansową ma prawo do. [więcej]


26.03.2018 18:00

Pełnomocnik przy przesłuchaniu świadka przez organ podatkowy

Dowodem w sprawie jest wszystko to, co może się przyczynić do jej wyjaśnienia, a nie jest sprzeczne z prawem. Jednym z dowodów jest. [więcej]


26.03.2018 18:00

Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

W przypadku szeroko rozumianych mediów, obowiązek podatkowy w VAT powstaje od nich w dacie wystawienia faktury. Nie ma tutaj większego znaczenia. [więcej]


26.03.2018 18:00

Karta podatkowa a świadczenie usług dla kontrahentów z UE

Karta podatkowa wymaga, aby podatnik prowadził swoją działalność wyłącznie na terytorium RP. Chodzi przy tym tutaj o fizyczne wykonywanie. [więcej]


23.03.2018 18:00

Szczególne przypadki i terminy odliczenia podatku VAT

Sam fakt dysponowania fakturą to często za mało, aby móc odliczyć z niej podatek naliczony. Z jednej strony ważna jest bowiem data, kiedy. [więcej]


23.03.2018 18:00

Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

Faktury wystawiane przez podatników korzystających ze zwolnienia z VAT mogę nie zawierać wszystkich informacji wymaganych przy zwykłych. [więcej]


22.03.2018 18:00

Ulgi mieszkaniowej nie można odziedziczyć?

Z chwilą śmierci podatnika jego prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Dotyczy to jednakże tylko i wyłącznie majątkowych praw i. [więcej]