Podatki


24.10.2018 13:00

Jak to będzie z leasingiem samochodu w PIT i CIT w 2019 r.?

W przyszłym roku podatkowe rozliczenie umów leasingu samochodów osobowych będzie mniej korzystne od obecnego. Nowe ograniczenia obejmą. [więcej]


23.10.2018 18:00

Sprzedaż ulepszonego budynku zwolniona z podatku VAT?

Po raz kolejny fiskus starł się z podatnikami w zakresie prawidłowego rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia i przegrał. [więcej]23.10.2018 18:00

Usługi od podmiotów powiązanych w wartości początkowej budynku

do ustawy o CIT trafiło nowe ograniczenie w rozpoznaniu kosztów od usług świadczonych przez podmioty powiązane. Są to różnego. [więcej]


23.10.2018 18:00

Jak to jest z leasingiem samochodu w PIT i CIT w 2019 r.?

W przyszłym roku podatkowe rozliczenie umów leasingu samochodów osobowych będzie mniej korzystne od obecnego. Nowe ograniczenia obejmą. [więcej]


22.10.2018 13:00

Kiedy odsetki od zaciągniętego kredytu w koszty podatkowe?

Wartość spłaconego kredytu nie jest kosztem podatkowym. Tym mogą być jedynie odsetki. Moment zaliczenia odsetek do kosztów jest różny w. [więcej]


19.10.2018 18:00

Sprzedaż VAT marża: jak ustalić cenę nabycia?

Przy opodatkowaniu marży VATowi podlega tylko różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia. W cenie nabycia nie mieszczą się jednak. [więcej]


19.10.2018 18:00

Na uproszczenie i obniżenie podatków nie ma co liczyć

Podnosząc stawki VAT 2011 r. zapewniano nas, że jest to tylko stan przejściowy, który miał trwać zaledwie 3 lata. Tymczasem VAT nie zostanie. [więcej]


19.10.2018 18:00

Rozliczenie podatkowe: status osoby samotnie wychowującej dziecko

Do czasu uprawomocnienia się rozwodu matka dzieci nie ma co liczyć na prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie je wychowująca. [więcej]


18.10.2018 18:00

FATCA czyli amerykański sposób na duże wpływy podatkowe

Polityka fiskalna prowadzona w USA wydaje się być dużo bardziej agresywna niż w innych krajach, chociaż wzorem USA inni również chcą. [więcej]


18.10.2018 18:00

Odliczenie VAT od zakupów na raty

Przy określaniu prawa do odliczenia VAT i momentu, w którym można z niego skorzystać, istotne jest kilka kwestii. Przede wszystkim należy. [więcej]