Podatki


15.07.2021 13:01

Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden firmowy samochód osobowy

Ile firmowych samochodów może mieć przedsiębiorca? Tyle ile jest mu niezbędnych w prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając jej. [więcej]


15.07.2021 13:01

Podatek cukrowy nalicza i rozlicza producent a nie pośrednik

Opłatę cukrową od słodkich napojów nalicza ich producent. To na nim ciążą też odpowiednie obowiązki ewidencyjne w tym zakresie. [więcej]15.07.2021 8:01

Ulga B+R w przypadku podmiotów powiązanych

Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala rozliczyć w kosztach podatkowych 2x te same wydatki (tzw. koszty kwalifikowane). Istotne jest. [więcej]


14.07.2021 18:01

Hipotetyczne odsetki w rozliczeniu CIT

Dopłaty do spółek zamiast finansowania zewnętrznego i zatrzymywanie w nich zysku - jest obecnie premiowane przez ustawodawcę. W ustawie o CIT. [więcej]


14.07.2021 18:01

Zakupy z bezzwrotnej pożyczki z urzędu pracy w kosztach podatkowych

Otrzymałeś z Funduszu Pracy, w ramach tarcz antykryzysowych 7. 0 bezzwrotne pożyczki w wysokości 5. 000 zł na potrzeby bieżącej. [więcej]


13.07.2021 18:01

Ulga termomodernizacyjna a faktura wystawiona na obojga małżonków

Każdy podatnik będący osobą fizyczną ma odrębny limit przysługującej mu ulgi termomodernizacyjnej. Każdy rozlicza ją też indywidualnie -. [więcej]


13.07.2021 18:01

Interpretacje podatkowe: fiskus musi klasyfikować towary i usługi

W wydawanych interpretacjach podatkowych fiskus nie chce klasyfikować czynności opisywanych przez podatników wskazując, że jest to w gestii. [więcej]


13.07.2021 18:01

Amortyzacja mieszkania znajdującego się na Malcie

Nieruchomości wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej należy zaliczyć do środków trwałych i amortyzować. [więcej]


12.07.2021 18:01

Zapłata z opóźnieniem a ulga na złe długi w CIT

Dłużnicy nie tylko w VAT muszą pamiętać o uldze na złe długi, ale także w podatku dochodowym. W tym ostatnim regulacje prawne zdają się. [więcej]


12.07.2021 18:01

Podatek od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku oraz dziale spadku

Spłata za dział spadku zmniejsza podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w zamian tej spłaty. Liczy się tutaj jednakże tylko kwota. [więcej]