Podatki


26.06.2020 13:00

Epidemia COVID-19: Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Trzy miesiące od dnia bilansowego - tyle czasu jednostki mają na sporządzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. W kolejnych trzech. [więcej]


25.06.2020 13:00

Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Kontrole przeprowadzają nie tylko pracownicy urzędów skarbowych, ale też pracownicy urzędów celno-skarbowych, którzy mają dużo szersze. [więcej]25.06.2020 13:00

Pobór podatku od niemieckiej emerytury

W informacji PIT-11 nie ujmuje się dochodów wyłączonych z opodatkowania. Stąd nie należy w nim wykazywać wypłacanej niemieckiej emerytury w. [więcej]


24.06.2020 13:00

Wznowienie postępowania podatkowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niezgodność przepisu ustawy podatkowej z Konstytucją lub umową międzynarodową, podatnicy mogą. [więcej]


24.06.2020 13:00

Likwidacja firmy: "wycena" majątku w PIT

Likwidujesz firmę? Pamiętaj, że na potrzeby PIT musisz sporządzić wykaz składników majątku pozostałych na dzień likwidacji. W wykazie tym. [więcej]


23.06.2020 13:01

Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż środków trwałych firmy należy doliczyć do przychodów z tej firmy nawet wówczas, gdy przed zbyciem zostaną z niej wyłączone. [więcej]


23.06.2020 13:01

Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników

Zwolnienie z zapłaty składek ZUS nie stanowi dla płatnika przychodu podatkowego. Niemniej niezapłacone składki nie trafią do kosztów jego. [więcej]


22.06.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe w PIT i PKPiR

Przedsiębiorca, u którego wystąpił przestój w prowadzeniu firmy spowodowany COVID-19 i któremu spadły z tego tytułu obroty, może ubiegać. [więcej]


22.06.2020 18:00

Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

W takim zakresie, w jakim dokonywane zakupy służą działalności opodatkowanej, nabywca może odliczyć od nich podatek naliczony. [więcej]


19.06.2020 18:00

Czy do paragonu z NIP można wystawić pełną fakturę VAT?

Gdy paragon fiskalny opiewa na wartość nieprzekraczającą 450 zł i zawiera NIP nabywcy, stanowi fakturę uproszczoną, do której nie należy. [więcej]