Podatki


16.10.2020 18:01

Sprzedaż utrwalacza fotograficznego poza mechanizmem podzielonej płatności

Gdy dana faktura dokumentuje sprzedaż towarów bądź usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a jej wartość przekracza 15. [więcej]


15.10.2020 18:01

Karuzele VAT: najpierw teza potem dostosowanie dowodów

Fiskus uznał, że firma uczestniczy świadomie w oszustwie podatkowym mającym na celu wyłudzenie VAT, na podstawie jednej zdawkowej wiadomości. [więcej]15.10.2020 18:01

Remont dachu i centralnego ogrzewania w uldze termomodernizacyjnej

Wydatki poniesione na zakup niezbędnych materiałów, urządzeń oraz usług budowlanych w celu wykonania ocieplenia dachu oraz wymiany sytemu. [więcej]


14.10.2020 18:01

Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

Po trwającej niemalże 5 lat batalii fiskus ostatecznie przyznał, że w zryczałtowanym przychodzie pracownika z tytułu używania do celów. [więcej]


14.10.2020 18:01

Ulga mieszkaniowa na komórkę lokatorską?

Częścią składową mieszkania jest również komórka lokatorska przynależna do tego mieszkania. Jej zakup zatem może zostać rozliczony w. [więcej]


14.10.2020 18:01

Zapłata za nocleg Polskim Bonem Turystycznym a zwolnienie z kas fiskalnych

W przypadku zapłaty za usługi noclegowe Polskim Bonem Turystycznym, ta jest traktowana tak samo jak zapłata przelewem na konto - z tą. [więcej]


13.10.2020 18:01

Korekta VAT naliczonego nawet pomimo braku zwrotu zaliczki i faktury korygującej

Zdaniem fiskusa, gdy umowa nie dochodzi do skutku, a co za tym idzie - nie dojdzie do przeniesienia prawa własności towaru będącego. [więcej]


13.10.2020 18:01

Zakup udziałów spółki z o.o. poniżej wartości rynkowej w podatku dochodowym

Nabycie za gotówkę udziałów w spółce z o. po preferencyjnej cenie nie skutkuje powstaniem przychodu w PIT po stronie kupującego. [więcej]


12.10.2020 13:01

Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

Firma brała udział w procederze obrotu pustymi fakturami, co udowodnił jej fiskus, a potwierdził sąd. Dlatego też faktury takie nie dają jej. [więcej]


12.10.2020 13:01

Uznałeś nieruchomość za środek trwały? Przy jej sprzedaży zapłacisz podatek z firmy

Sprzedaż nieruchomości będących środkami trwałymi (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) w PIT należy zaliczać do przychodów z. [więcej]