Podatki


27.11.2018 18:00

Umowa konsorcjum: usługi budowlane w podatku dochodowym

Umowa konsorcjum, czyli wspólnego przedsięwzięcia, nie została wprost zdefiniowana zarówno w przepisach prawa podatkowego jak i prawa. [więcej]


26.11.2018 13:00

Zakup i sprzedaż mieszkań do remontu w podatku VAT

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że ulepszeniu ulegają tylko środki trwałe. Proces ten nie ma zastosowania natomiast do towarów. [więcej]23.11.2018 18:00

Sprzedaż nieruchomości nabytej po podziale majątku wspólnego

W przypadku majątku wspólnego małżeńskiego nie występuje procentowy udział we współwłasności. Każdy z małżonków w takim przypadku. [więcej]


23.11.2018 18:00

Samochód osobowy na firmę: zmiany w podatkach 2019

zmienią się zasady rozliczania w kosztach firmy samochodów osobowych. Fiskus zadbał o to, aby do budżetu wpłynęło więcej. [więcej]


22.11.2018 13:00

Sprzedaż wysyłkowa dla podatnika unijnego a zwolnienie z VAT

Gdy roczna wartość sprzedaży przedsiębiorcy nie przekracza 200. 000 zł, ten może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Ustawodawca. [więcej]


22.11.2018 13:00

Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

Określone kary umowne i odszkodowania nie są podatkowymi kosztami uzyskania przychodu. Fiskus, dbając jednak o interes fiskalny Skarbu Państwa,. [więcej]


22.11.2018 13:00

Podatek od darowizny nieruchomości: ulgą objęty tylko budynek, nie grunt

W przypadku darowizny udziału w nieruchomości, ciężary obciążające taką darowiznę, przy ustalaniu jej czystej wartości, należy. [więcej]


21.11.2018 13:00

Spóźniony zwrot VAT zagrożeniem dla płynności finansowej firmy

Co do zasady fiskus ma 25, 60 lub 180 dni na dokonani zwrotu podatku VAT. Terminy te liczy się od dnia złożenia deklaracji, w której wykazano. [więcej]


21.11.2018 13:00

Wynajem i sprzedaż wybudowanych mieszkań to działalność gospodarcza

Działania polegające na zakupie nieruchomości, wybudowaniu na nim budynku wielomieszkaniowego i oddaniu lokali w najem, a także ich. [więcej]


20.11.2018 18:00

Kiedy darowizna firmowej nieruchomości poza podatkiem VAT?

Darowizny towarów należących do majątku firmowego również podlegają opodatkowaniu VAT-em. Jest tak jednakże tylko wówczas, gdy od zakupu. [więcej]