Podatki


27.07.2021 13:01

Zwolnienia z PIT: dla fiskusa NATO nie jest wojskiem?

Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z tego podatku dla żołnierzy działających poza granicami RP w jednostkach wojskowych, w celu udziału w. [więcej]


26.07.2021 8:02

Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą

Nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są obarczone dużo wyższą stawką podatku od nieruchomości. Dlatego warto. [więcej]23.07.2021 18:01

Właściwość urzędów skarbowych w sprawach podatkowych

Fiskus musi przestrzegać swojej jurysdykcji w zakresie wydawanych rozstrzygnięć podatkowych. Przekonał się o tym urząd skarbowy który wydał. [więcej]


23.07.2021 18:01

Częściowy podnajem samochodu osobowego nie uprawnia do pełnego odliczenia VAT

Ustawa o VAT dla samochodów osobowych przewiduje dwa sposoby odliczania tego podatku. Gdy pojazd jest wykorzystywany w sposób mieszany, daje. [więcej]


22.07.2021 18:01

SLIM VAT 2: Ujmowanie faktur korygujących in minus przy imporcie usług i WNT

Obecnie przepisy ustawy o VAT nie regulują kwestii ujmowania faktur korygujących dotyczących transakcji, w których to obowiązanym do. [więcej]


22.07.2021 18:01

Pośrednictwo w sprzedaży z niską stawką ryczałtu ewidencjonowanego

Przedsiębiorca zarabiający na pośrednictwu w sprzedaży cudzych towarów może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. [więcej]


22.07.2021 13:01

Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe: kontrowersje i skutki uboczne

Z początkiem lipca fiskus może nakładać wyższe kary na podatników w postępowaniu mandatowym. Wcześniej maksymalny mandat nie mógł. [więcej]


21.07.2021 18:01

Umowa dożywocia bez podatku dochodowego

Umowa dożywocia jest wprawdzie umową odpłatną, bo w zamian za przepisanie nieruchomości nabywca zobowiązuje się wypełnić określone. [więcej]


21.07.2021 18:01

Od zakupu ciastek czy soku nie odliczysz podatku VAT

Kawa i herbata oraz czysta woda i cukier - od takich wydatków na artykuły spożywcze nabywane na potrzeby pracowników oraz spotkań z. [więcej]


20.07.2021 13:01

Spółka komandytowa rozliczy faktury od wspólnika

Od tego roku spółki z o. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podatnicy, aby utrzymać utworzone. [więcej]