Podatki


14.07.2020 18:00

Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

Gdy zgodnie z zawartą umową najmu usługi mają być rozliczane w przyjętych okresach rozliczeniowych (np. miesięcznych), to na potrzeby. [więcej]


14.07.2020 18:00

Limit kosztów podatkowych a samochód osobowy w ewidencji wyposażenia

Wydatki ponoszone na wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód osobowy są limitowane w różny sposób. Wszystko zależy od tego, czy. [więcej]13.07.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa: STIR czyli inwigilacja przedsiębiorców

W poszczególnych wersjach Tarczy antykryzysowej m. zadbano o pomoc finansową dla przedsiębiorców, czy to poprzez ulgi podatkowe i. [więcej]


13.07.2020 18:00

Ewidencja wyposażenia - od 2020 r. zlikwidowana

nie trzeba już prowadzić ewidencji wyposażenia firmowych składników majątku, o wartości przekraczającej 1. [więcej]


10.07.2020 18:00

Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

Wydawane przez fiskusa decyzje podatkowe muszą mieć ściśle określone elementy. Na te składa się m. uzasadnienie faktyczne i prawne. [więcej]


10.07.2020 18:00

Sprzedaż alkoholu w restauracji wyklucza zwolnienie z VAT

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży nie przekracza 200. 000 zł, co do zasady może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z. [więcej]


09.07.2020 18:00

Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

W prowadzonych postępowaniach podatkowych organy muszą kierować się zasadami wynikającymi z prawa podatkowego, w tym przede wszystkim. [więcej]


09.07.2020 18:00

Wynajem mieszkania nie przeszkadza w skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej

Przepisy ulgi mieszkaniowej w PIT nie określają kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła. [więcej]


09.07.2020 18:00

Czy można korygować sprzedaż paragonową?

Przy błędnej stawce VAT należy dokonać jej odpowiedniej korekty. Sprawa jednak się komplikuje, gdy taka stawka została zawyżona przy. [więcej]


08.07.2020 18:01

Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

Aport stanowi nic innego jak objęcie udziałów w spółce (tudzież ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych) w zamian za materialny. [więcej]