Podatki


30.04.2020 18:00

Premier Morawiecki: za kryzys gospodarczy zapłacą przedsiębiorcy

Pomoc rządowa dla firm w walce ze skutkami koronawirusa w zasadzie jeszcze dobrze nie ruszyła, a fiskus powoli wystawia już za to rachunek. [więcej]


29.04.2020 18:00

Amortyzacja praw do znaku towarowego

Nie tylko środki trwałe podlegają amortyzacji ale również wartości niematerialne i prawne. Do tych zalicza się znaki towarowe, ale uwaga -. [więcej]29.04.2020 18:00

Zaliczanie do kosztów leasingu samochodu używanego poza firmą

Ustawa o PIT nakłada pewne ograniczenia w zakresie rozpoznawania w kosztach podatkowych wydatków na zakup, leasing czy eksploatację samochodów. [więcej]


29.04.2020 18:00

Księgi podatkowe a działalność indywidualna i spółka komandytowa

To spółka komandytowa a nie jej wspólnik, jest obowiązana do prowadzenia odpowiednich urządzeń księgowych. Jeżeli dodatkowo wspólnik taki. [więcej]


28.04.2020 18:00

Spłata kredytu i zakup domu jako cele mieszkaniowe?

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości nie jest celem mieszkaniowym. W związku z tym nie pomniejszy podatku należnego. [więcej]


28.04.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa: mikropożyczka dla małych firm zwolniona z PIT

Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o mikropożyczkę ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych swoich. [więcej]


27.04.2020 13:00

Unikanie podwójnego opodatkowania: dochody norweskie a siedziba pracodawcy

Dochody uzyskiwane z pracy w Norwegii są opodatkowane podatkiem dochodowym tylko tam, a w Polsce wyłączone z opodatkowania. Fiskus próbuje. [więcej]


27.04.2020 13:00

Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

Prawodawca unijny w celu ujednolicenia zasad dotyczących miejsca opodatkowania zawieranych transakcji, podał definicję stałego miejsca. [więcej]


24.04.2020 18:00

Pokój zagadek (escape room) z 8% stawką VAT

Usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, korzystają z obniżonej. [więcej]


23.04.2020 18:00

Tłumaczenie książek i praca twórcza: należy rozgraniczać źródła przychodów

Przedsiębiorcy rozliczają koszty rzeczywiste a nie ryczałtowe. Nie mogą m. uwzględniać kosztów 50%, które dotyczą ich działalności. [więcej]