Podatki


17.05.2021 13:01

Fiskus chce podatek od straty podatkowej jednej spółki w PGK

Cały sens tworzenia podatkowej grupy kapitałowej polega na tym, że podatek jest liczony od przychodów i kosztów wszystkich spółek. [więcej]


17.05.2021 13:01

Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

Zdaniem fiskusa obecne zasady rozliczeń faktur korygujących in minus są prostsze aniżeli te sprzed 2021 r. Wystarczy mieć tutaj podstawową. [więcej]17.05.2021 13:01

Zmniejszenie udziałów w spółce komandytowej w podatku dochodowym

W momencie wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, jego przychodem jest wartość środków pieniężnych otrzymanych z tytułu tego. [więcej]


14.05.2021 13:01

E-faktury: centralny rejestr faktur coraz bliżej

Najpierw JPK, a teraz centralny rejestr faktur. To kolejne działanie fiskusa, które przede wszystkim ma cel typowo fiskalny - pozyskiwanie bez. [więcej]


14.05.2021 13:01

Zbiorcze faktury za usługi transportowe w walutach obcych

Mimo, że strony umowy mogą uzgodnić rozliczanie usług transportowych za okresy miesięczne, to usług takich nie można jednak traktować za. [więcej]


13.05.2021 18:01

Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

Fiskus niechętnie podchodzi do tematu rozliczania w kosztach kar umownych nawet, gdy te z ekonomicznego punktu widzenia są uzasadnione i co. [więcej]


13.05.2021 18:01

Sprzedaż samochodu: rozliczenie kosztów ubezpieczenia

Sprzedałeś samochód firmowy i zastanawiasz się, co zrobić z polisą ubezpieczeniową za okres przypadający po sprzedaży? Wydatków. [więcej]


13.05.2021 18:01

Ulga rehabilitacyjna: aparat słuchowy zmniejsza podatek

Osobom niepełnosprawnym przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna, czyli prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych na cele. [więcej]


12.05.2021 13:01

Kiedy wynajem mieszkania dla firmy bez podatku VAT?

Dla VAT nie ma znaczenia to, czy najemcą mieszkania jest podmiot gospodarczy (w tym firma w postaci spółki) czy osoba prywatna. Aby zastosować. [więcej]


12.05.2021 13:01

Skany faktur jako dokumenty potwierdzające koszty podatkowe

W VAT fiskus nie robi problemów, aby podatnicy przechowywali faktury zakupu czy sprzedaży jedynie w formie zdigitalizowanej zaś ich papierowe. [więcej]