Podatki


10.01.2018 18:00

Umowa deweloperska nie korzysta z ulgi mieszkaniowej

Zakup mieszkania z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zwalnia je z podatku dochodowego. Zakup taki jest bowiem celem mieszkaniowym. [więcej]


09.01.2018 18:00

Jakie zachęty do stosowania podzielonej płatności w podatku VAT?

Split payment, który zacznie obowiązywać od połowy 2018 r. będzie polegał na zamrożeniu części posiadanych środków finansowych. [więcej]


09.01.2018 18:00

Sposób na ochronę majątku firm rodzinnych: zagraniczna fundacja prywatna

Jak chronić wypracowany majątek (zarówno prywatny jak i firmowy) przed wierzycielami? Można w tym zakresie skorzystać m. z prawodawstwa. [więcej]


09.01.2018 18:00

Kredyt gotówkowy nie jest celem mieszkaniowym w PIT

Nie wystarczy dokonać spłaty kredytu zaciągniętego przed sprzedażą, z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży, aby zwolnić je z podatku. [więcej]


08.01.2018 13:00

Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2017

Pierwszym odliczeniem od podatku, które przysługuje w zasadzie wszystkim podatnikom, są składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone. [więcej]


08.01.2018 13:00

WSA: termin wydania postanowienia o wydłużeniu zwrotu VAT

W określonych sytuacjach fiskus może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT - czyli gdy jego zasadność wymaga dodatkowej weryfikacji. [więcej]


08.01.2018 13:00

Pożyczka dla spółki od wspólnika zawsze jako zmiana umowy

Pożyczki podlegają opodatkowaniu PCC, gdy nie podlegają pod przepisy ustawy o VAT (w której to udzielanie pożyczek jest zwolnione od podatku). [więcej]


06.01.2018 8:00

Torba (foliowa) na zakupy 2018 czyli VAT od opłaty recyklingowej

Foliówki, zrywki - a więc torby na zakupy z reguły jednorazowego użytku od 2018 r. objęte są opłatą recyklingową w wysokości 20 groszy za. [więcej]


05.01.2018 18:00

Rozliczenie dochodów niani w PIT za 2017 r.

Dochody uzyskane z tytułu zawartej przez nianię umowy uaktywniającej są opodatkowane PIT-em. Zastosowanie ma do nich skala podatkowe, zaś. [więcej]