Podatki


20.07.2020 13:00

Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

Pełnomocnik strony, której wypłacane jest zadośćuczynienie i odsetki za zwłokę, nie jest zobowiązany do wystawienia PIT-11 tej stronie,. [więcej]


20.07.2020 13:00

0% stawka VAT a należyta staranność przy handlu zagranicznym

To, że współpracujesz z daną firmą od dłuższego czasu, a współpraca ta jest bardzo owocna, nie ma znaczenia dla fiskusa przy badaniu. [więcej]17.07.2020 18:00

Czy fiskus może dokonać zwrotu należnego firmie podatku VAT w ratach?

Pomysły urzędników na wstrzymanie zwrotu VAT przedsiębiorcom zdają się nie mieć końca. Jeden z urzędów zwrócił spółkę tylko część. [więcej]


17.07.2020 18:00

Odliczenie VAT od zakupu mieszkania

Ustawa o VAT pozwala na odliczenie podatku naliczonego w takiej części, w jakiej dokonany zakup służy działalności opodatkowanej. [więcej]


16.07.2020 13:01

Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek u źródła na celowniku fiskusa

Transakcje zawierane przez podmioty powiązane obarczone są dodatkowym ryzykiem (z uwagi na kwestionowanie ich wartości przez fiskusa) oraz. [więcej]


16.07.2020 13:01

Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

Gdy niepełnosprawność dziecka wymaga całodobowej opieki i nadzoru oraz wywołuje zaburzenia rozwojowe o charakterze neurologicznym, wskutek. [więcej]


16.07.2020 13:00

Likwidacja ewidencji wyposażenia: jak ująć zakup w księdze podatkowej?

zniknęła ewidencja wyposażenia, którą musieli prowadzić przedsiębiorcy na PKPiR dla wyposażenia o wartości przekraczającej. [więcej]


15.07.2020 18:00

COVID-19 a umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

Umorzenie podatku to chyba jedna z najdalej idących i najrzadziej stosowanych ulg w spłacie podatku. I wszystko wskazuje na to, że w tym. [więcej]


15.07.2020 18:00

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu w podatku VAT

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych bądź z rozpoczętymi budowami, podlega opodatkowaniu VAT, o ile jest dokonywana w ramach prowadzonej. [więcej]


15.07.2020 18:00

Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

Inne źródła - to jedno ze źródeł przychodów znajdujących się w ustawie o PIT, do którego w zasadzie można przyporządkować każde. [więcej]