Podatki


20.11.2020 13:01

Pozwolenie na budowę wyklucza wyłączenie z VAT sprzedaży nieruchomości

Nie można uznać za czynności zwykłego zarządu prywatną nieruchomością wystąpienia o pozwolenie na budowę na lokal handlowo-usługowy,. [więcej]


19.11.2020 18:01

Zwolnienie z podatku VAT w przepisach krajowych i unijnych

Dyrektywa 112 określa czynności, które winny być zwolnione z podatku VAT. Te powinny się pokrywać ze zwolnieniami określonymi w ustawie. [więcej]19.11.2020 18:01

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu bez podatku VAT?

Rozporządzanie majątkiem prywatnym nie jest przedmiotem zainteresowania ustawy o VAT. W rezultacie sprzedaż prywatnego majątku nie jest. [więcej]


18.11.2020 13:01

Eksport towaru: stawka VAT 0% a unieważniony komunikat IE 599

Fiskus chciał, aby to podatnik odpowiadał za błędnie działający rządowy system kontroli przewozu ECS. Ten pierwotnie wygenerował komunikat. [więcej]


18.11.2020 13:01

Adwokat nie zaliczy zakupu garnituru do kosztów podatkowych

Zdaniem fiskusa zakupy eleganckiej odzieży stanowią wydatki o charakterze osobistym, a nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. [więcej]


18.11.2020 13:01

Estoński CIT w Polsce czyli duże wyłączenia i istotne ograniczenia

Polski fiskus postanowił wzorować się na rozwiązaniach prawnych w zakresie CIT obowiązujących w Estonii. Tam podatek ten płaci się dopiero. [więcej]


17.11.2020 18:01

Należności licencyjne w podatku u źródła

Wypłacasz za granicę wynagrodzenia z tytułu należności licencyjnych? Pamiętaj, że te są w Polsce obarczone podatkiem u źródła. [więcej]


17.11.2020 18:01

Strata podatkowa a danina solidarnościowa

Zarabiasz ponad 1 mln zł rocznie? Fiskus upomni się o daninę solidarnościową. Przy ustalaniu podstawy jej obliczenia należy zsumować dochody. [więcej]


17.11.2020 18:01

Leasing drogiego samochodu osobowego w podatku dochodowym

Wzięcie w leasing drogiego samochodu osobowego skutkuje ograniczeniem w kosztach wydatków ponoszonych na związane z nim opłaty leasingowe. [więcej]


16.11.2020 18:01

Kompensata transakcji objętych MPP a podatek dochodowy

Czy kompensata wzajemnych zobowiązań i należności może mieć wpływ na ich rozliczenie w kosztach podatkowych? Okazuje się że tak. [więcej]