Podatki


18.08.2021 18:01

Ulga mieszkaniowa jest dziedziczona?

Czy ulgę mieszkaniową można dziedziczyć? Fiskus uznał że nie - że prawo do niej ma tylko podatnik, a nie jego spadkobiercy bo to nie prawo. [więcej]


17.08.2021 13:01

Sankcje VAT nie służą do karania podatników za jakikolwiek błąd

Sankcje w podatku VAT mają funkcję prewencyjną. Powinny zapobiegać potencjalnym oszustwom podatkowym, a nie karać podatników za jakikolwiek. [więcej]17.08.2021 13:01

PCC przy sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich

Nabywając przedmioty kolekcjonerskie z prywatnych zbiorów kolekcjonerów należy mieć na względzie, że zakup taki co do zasady będzie. [więcej]


17.08.2021 13:01

Ulga prorodzinna u niepracującego rodzica/małżonka

Ulga prorodzinna przysługuje m. rodzicom dzieci. Nie jest ona przewidziana dla małżonka rodzica, który nie jest jego rodzicem biologicznym. [więcej]


16.08.2021 13:01

Zwrot byłym wspólnikom dopłat do spółki a podatek dochodowy

Wspólnicy, którzy otrzymują ze spółki zwrot wcześniej wniesionych do nich dopłat, są z tego tytułu zwolnieni z podatku dochodowego. [więcej]


16.08.2021 13:01

Nieograniczony obowiązek podatkowy: określenie rezydencji podatkowej

Z końcem kwietnia 2021 r. resort finansów wydał objaśnienia podatkowe, w których odniósł się do zasad określania rezydencji podatkowej. [więcej]


13.08.2021 8:01

Brak pracowników przekreśla stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Aby mówić o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, tak istotnego z punktu VAT, musi ona spełniać określone wymogi w zakresie. [więcej]


13.08.2021 8:01

Mieszkanie w spadku: podatek od sprzedaży

[więcej]


12.08.2021 18:01

Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

Podatek od nieruchomości komercyjnych płacony jest, gdy wartość początkowa takich nieruchomości przekracza w sumie 10 mln zł. Ważne są. [więcej]


12.08.2021 18:01

Ryczałt ewidencjonowany nie uwzględnia kosztów podatkowych

Ryczałt ewidencjonowany cechują niższe stawki podatku ale liczonego nie od dochodu, a uzyskanego przychodu. W rachunku podatkowym nie są tutaj. [więcej]