Podatki


17.07.2019 13:00

Czy można zlikwidować kasę fiskalną?

Podatnik, który zaprzestał wykonywać czynności ewidencjonowane na kasie fiskalnej, może takie urządzenie zlikwidować. Należy jednak. [więcej]


17.07.2019 13:00

Remont własnej nieruchomości z odwrotnym obciążeniem w VAT?

Czy właściciel nieruchomości, który dokonuje jej adaptacji, w związku z czym ponosi koszty usług budowlanych, może tutaj występować w roli. [więcej]16.07.2019 18:00

Kasy fiskalne: od sierpnia nowe oznaczenia literowe stawek VAT

Do końca kwietnia 2019 r. podatnicy w zasadzie mieli dowolność co do przypisywania poszczególnym stawkom VAT oznaczeń literowych na kasach. [więcej]


16.07.2019 18:00

Po kontrolach w VAT nadszedł czas na CIT?

Na spełnienie obietnic wyborczych rząd potrzebuje pieniędzy. Te pochodzą głównie z podatków. A ponieważ coraz trudniej wycisnąć dodatkowe. [więcej]


16.07.2019 18:00

Fundacja nie płaci podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wprost wskazuje, że jej przepisy mają zastosowanie jedynie do podatników będących osobami fizycznymi. [więcej]


15.07.2019 18:00

Transakcja złotówkowa uregulowana w walucie a różnice kursowe

Transakcje walutowe na ogół wymagają rozliczania różnic kursowych na potrzeby podatku dochodowego. Z tymi będziemy mieć jednakże do. [więcej]


15.07.2019 13:00

Przejęcie nieodpłatne towarów handlowych od męża w kosztach podatkowych

Czy żona może zaliczyć do kosztów podatkowych swojej działalności gospodarczej towary otrzymane od swojego męża w związku z nieodpłatnym. [więcej]


15.07.2019 13:00

Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

Sprzedawca, któremu nabywca nie zapłacił, może odzyskać odprowadzony od swojej sprzedaży podatek VAT. Potocznie przywilej ten jest nazywany. [więcej]


14.07.2019 18:00

Ograniczenie kosztów: nie jest ważna nazwa usługi a faktyczne czynności

Odkąd w 2018 r. w ustawie o CIT znalazły się przepisy ograniczające możliwość rozliczania w kosztach podatkowych wartości wybranych usług. [więcej]


12.07.2019 18:00

Split payment będzie obowiązkowy i zastąpi odwrotne obciążenie

w polskim systemie podatkowym pojawiła się podzielona płatność. Polega ona na tym, że płacona sprzedawcy kwota netto trafia na. [więcej]