Podatki


27.02.2018 13:00

Split payment czyli czym jest rachunek VAT?

Już niedługo przedsiębiorcy obok swoich rachunków bankowych otrzymają rachunki VAT. Będą to dodatkowe konta bankowe służące stricte do. [więcej]


26.02.2018 18:00

Czy faktury VAT mogą być wystawiane ręcznie?

Rejestry na potrzeby podatku VAT muszą być prowadzone w formie elektronicznej oraz przekazywane co miesiąc fiskusowi. Inne księgi podatkowe i. [więcej]


26.02.2018 18:00

Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych i zakaz handlu w niedziele

Podatek handlowy został zakwestionowany przez Unię Europejską i obecnie pochyla się nad nim TSUE. To jednak nie spowolniło zapędów polskiego. [więcej]


26.02.2018 18:00

PCC od pożyczki rozlicza pożyczkobiorca

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wprost określa podmioty obowiązane do zapłaty tego podatku od zawarcia czynności objętej tym. [więcej]


26.02.2018 13:00

Rozliczenie podatku od umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową rezultatu (starannego wykonania). Jest to umowa cywilnoprawna, którą od zlecenie - poza różnicami przewidzianymi w. [więcej]


23.02.2018 18:00

Jak prawidłowo wypełnić JPK_VAT w 2018 roku

W poniedziałek mija pierwszy termin złożenia JPK_VAT przez wszystkich czynnych podatników podatku od towarów i usług. Przy wysyłaniu JPK_VAT. [więcej]


23.02.2018 18:00

Fiskus ujawni dane finansowe firm

Minister Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej będzie publikował dane niektórych podatników CIT. Chodzi tutaj o podatkowe grupy. [więcej]


23.02.2018 18:00

Ulga na dzieci podczas postępowania rozwodowego rodziców

To, że jeden z rodziców posiada formalną władzę rodzicielską nie oznacza, że ma prawo do ulgi prorodzinnej. Aby bowiem z niej skorzystać. [więcej]


22.02.2018 18:00

Ulga prorodzinna: liczymy dochody pełnoletniego dziecka

Czy dochody dziecka są ważne przy korzystaniu z ulgi prorodzinnej? Tak, ale w różnej mierze. I tak dziecko małoletnie czy pełnoletnie ale. [więcej]


22.02.2018 18:00

Studia podyplomowe mogą być kosztem podatkowym firmy

Podnoszenie kwalifikacji swoich jak i zatrudnianych pracowników w postaci chociażby studiów podyplomowych, można zaliczyć do kosztów. [więcej]