Podatki


12.04.2021 18:01

Gabinet fizjoterapii bez kasy fiskalnej on-line

Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna osób posiadających kwalifikacje zawodowe uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego nie zalicza się. [więcej]


12.04.2021 18:01

Odpowiedzialność solidarna a zapłata VAT i odsetek

Nabywca ponosi już koszt w momencie zapłaty VAT sprzedawcy. Dlatego obciążanie go tym podatkiem po raz drugi - w ramach odpowiedzialności. [więcej]12.04.2021 8:01

Jak określić podatek u źródła od urządzeń przemysłowych

Zagraniczne firmy muszą płacić w Polsce podatek od niektórych przychodów tutaj uzyskiwanych. Daninę tę nazywa się podatkiem u źródła,. [więcej]


09.04.2021 18:01

Ulga internetowa w PIT za 2020 r.

Obecnie ulgę na Internet można rozliczać tylko przez dwa kolejne lata podatkowe. Mimo zatem że w PIT za 2020 r. podatnicy mogą nadal z niej. [więcej]


09.04.2021 18:01

Spółka jawna: dzierżawa znaku towarowego na ryczałcie ewidencjonowanym

Znowelizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazują, że. [więcej]


08.04.2021 18:01

Opodatkowanie suszu tytoniowego podatkiem akcyzowym

Nie tylko tytoń czy papierosy są objęte podatkiem akcyzowym. ten obowiązuje także w zakresie suszu tytoniowego, czyli tytoniu bez. [więcej]


08.04.2021 18:01

Ulga rehabilitacyjna: zasady rozliczania w PIT za 2020 r.

Samochód, leki, sprzęt medyczny, adaptacja pomieszczeń - to tylko przykłady wydatków, które można rozliczać w PIT w ramach ulgi. [więcej]


08.04.2021 18:01

Projektowanie wnętrz możliwe bez podatku VAT?

Tylko wybrane czynności wyłączają prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. szeroko rozumiane usługi doradcze. [więcej]


07.04.2021 18:01

Firmowy samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej?

Czy firmowy samochód osobowy można rozliczyć w uldze rehabilitacyjnej? Okazuje się że tak. Warunkiem jednak jest to, że pojazd nie służy. [więcej]


07.04.2021 18:01

Brak NIP na paragonie fiskalnym nie może być skorygowany fakturą

Obecnie przepisy regulujące zasady wystawiania faktur VAT wskazują, że nie można wystawić takiej faktury z NIP nabywcy do paragonu fiskalnego,. [więcej]