Podatki


21.07.2021 18:01

Umowa dożywocia bez podatku dochodowego

Umowa dożywocia jest wprawdzie umową odpłatną, bo w zamian za przepisanie nieruchomości nabywca zobowiązuje się wypełnić określone. [więcej]


21.07.2021 18:01

Od zakupu ciastek czy soku nie odliczysz podatku VAT

Kawa i herbata oraz czysta woda i cukier - od takich wydatków na artykuły spożywcze nabywane na potrzeby pracowników oraz spotkań z. [więcej]20.07.2021 13:01

Spółka komandytowa rozliczy faktury od wspólnika

Od tego roku spółki z o. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podatnicy, aby utrzymać utworzone. [więcej]


20.07.2021 13:01

Podatkowa Grupa Kapitałowa – ryzyka i korzyści

Podatkowa Grupa Kapitałowa, czyli rozwiązanie przewidziane dla powiązanych spółek kapitałowych, ma określone korzyści. Mianowicie spółki. [więcej]


20.07.2021 13:01

Ulga termomodernizacyjna gdy dwa lokale mieszkalne

Gdy w budynku mieszkalnym został wyodrębniony lokal mieszkalny stanowiący konstrukcyjnie jedną całość, który posiada dwa lokale mieszkalne,. [więcej]


19.07.2021 18:01

Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

Obowiązująca od kilkunastu dni prosta spółka akcyjna w zamyśle ma uprościć zdobywania finansowania dla kreatywnych przedsiębiorców. [więcej]


19.07.2021 18:01

Nowy wspólnik a rozliczenie dochodów w spółce osobowej

Wspólnik spółki osobowej zobowiązany jest opodatkować cały, rzeczywiście uzyskany dochód z udziału w tej spółce, którym jest dochód. [więcej]


16.07.2021 18:01

TSUE: puste faktury można korygować i nie płacić sankcyjnego VAT

Wystawienie pustej faktury skutkuje po stronie wystawcy obowiązkiem zapłaty wynikającego z niej VAT, mimo że nabywca tego podatku nie może. [więcej]


16.07.2021 18:01

Rejestracja do VAT z datą wsteczną możliwa

Formalność w postaci rejestracji do VAT nie może przesądzać o tym, czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. To powinno. [więcej]


15.07.2021 13:01

Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden firmowy samochód osobowy

Ile firmowych samochodów może mieć przedsiębiorca? Tyle ile jest mu niezbędnych w prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając jej. [więcej]