Podatki


10.01.2019 18:00

Rozliczenie faktury korygującej VAT naliczony

Faktury korygujące zmniejszające podatek naliczony, wystawione do faktur, których obowiązek podatkowy powstał w okresach poprzednich, a z. [więcej]


09.01.2019 18:00

Ulga na Internet w PIT za 2018 r.

Ile można zaoszczędzić na podatku dzięki uldze internetowej? Maksymalnie 243 zł. Taką wartość osiągną jednakże wyłącznie ci, którzy. [więcej]09.01.2019 18:00

Podatek od zniesienia współwłasności nieruchomości na kredyt

Długi i ciężary pomniejszają wartość nieruchomości na potrzeby wyliczenia podatku od spadków i darowizn. Do tych zalicza się m. [więcej]


09.01.2019 18:00

Termin rozliczenia rocznego PIT 2018

PIT-37 należy składać pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia. Tak samo PIT-38. Termin składania pozostałych deklaracji za rok 2018 jest taki jak w. [więcej]


08.01.2019 18:00

Roczne rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci

Wychowujesz samotnie dziecko? Pamiętaj o preferencji która pozwala zaoszczędzić na podatku. Rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca. [więcej]


08.01.2019 18:00

Darowizna nieruchomości nie jest przychodem w PIT

Zbycie własnego majątku może miech charakter odpłatny bądź charakter nieodpłatny. Tym ostatnim jest m. darowizna, czyli przekazanie. [więcej]


07.01.2019 18:00

Zaliczki na podatek dochodowy od 2019/2020 roku

W 2019 oraz 2020 r. zostaną zmodyfikowane zasady ustalania zaliczek na podatek dochodowy. I tak zaliczkę tę obowiązkowo będą wpłacać. [więcej]


07.01.2019 18:00

Przedawnienie zobowiązania podatkowego: rola pełnomocnika

Masz ustanowionego pełnomocnika, a fiskus mimo to zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego doręczył. [więcej]


07.01.2019 18:00

Przedsiębiorca także rozlicza diety w podróży służbowej

Gdy przedsiębiorca (nawet prowadzący firmę transportową) odbywa podróż służbową, może naliczyć sobie diety w takiej wysokości jak te. [więcej]


07.01.2019 8:00

Postępowanie karne skarbowe a przedawnienie podatków

Podatki co do zasady przedawniają się po 5 latach licząc od końca roku, w którym upłynął termin ich płatności. Termin ten fiskus może. [więcej]