Podatki


30.10.2018 18:00

Czy w 2020 r. będziemy mieć rewolucję w Ordynacji podatkowej?

Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowej Ordynacji podatkowej, który okrzyknięto rewolucją w stosunku do obecnych rozwiązań. [więcej]


30.10.2018 18:00

Stawka VAT na remont budynku/ulepszenie mieszkalno-użytkowego

W VAT budownictwo mieszkaniowe jest objęte preferencyjną stawką VAT. Obejmuje ona zarówno budowę, sprzedaż jak i remonty czy modernizacje. [więcej]30.10.2018 18:00

Rozliczenie podatku od kredytu zaciągniętego dla rodziców

Gdy córka zawiera z rodzicami umowę darowizny, na mocy której przekazuje im pieniądze, to obowiązek rozliczenia się rodziców z tego tytułu. [więcej]


29.10.2018 18:00

Sprzedaż mieszkania w rodzinie a PCC

Darowizny majątku pomiędzy najbliższą rodziną są zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie nie podlegają PCC. Inaczej jest. [więcej]


29.10.2018 18:00

Przychody z dywidend: zasady alokowania kosztów pośrednich

Pod pewnymi warunkami otrzymana dywidenda może być zwolniona z podatku CIT. Niemniej, mimo zastosowania zwolnienia od podatku, przychody z tych. [więcej]


29.10.2018 8:00

Fiskus nie może po latach zaskakiwać postępowaniem podatkowym

5 lat – licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Taki okres podatnicy muszą trzymać dokumentację podatkową i. [więcej]


26.10.2018 18:00

SPLIT PAYMENT: czyli zamrożenie środków na rachunku VAT

Wejście w życie w lipcu 2018 r. podzielonej płatności wywołało obawy co do mrożenia środków finansowych należących do przedsiębiorców. [więcej]


26.10.2018 18:00

Ulga mieszkaniowa w PIT na budowę domu

Sama budowa domu jest celem mieszkaniowym, który pozwala zwolnić z podatku pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. W uldze tej niestety. [więcej]


25.10.2018 18:00

Nagrody otrzymane w związku ze sprzedażą premiową w podatku dochodowym

Nagrody otrzymane w związku z udziałem w sprzedaży premiowej są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem bądź zwolnione z opodatkowania,. [więcej]


25.10.2018 18:00

Działalność nierejestrowa: prawa i obowiązki

Podatnik wykonujący działalność nierejestrową nie musi formalnie rejestrować firmy, na ogół rozliczać podatku VAT oraz opłacać składek. [więcej]