Podatki


18.01.2019 13:00

Szkolenie pracowników w kosztach podatkowych firmy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca powinien ułatwiać pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Może on iść też dalej. [więcej]


18.01.2019 13:00

Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

Ustawa o PIT zwalnia szereg otrzymanych odszkodowań czy zadośćuczynień. Teoretycznie w zwolnieniu tym mieszczą się także te, które. [więcej]17.01.2019 18:00

Rozliczenie VAT przy imporcie towarów: należyta staranność

Co do zasady importując towar spoza UE, trzeba z tego tytułu niejako do przodu zapłacić VAT. Wyjątkiem są procedury celne, w tym procedura. [więcej]


17.01.2019 18:00

Kasy fiskalne: zwolnienie gdy ponowne otwarcie firmy

Przedsiębiorca, który we wcześniejszych latach zamknął firmie, po czym w bieżącym roku ją otworzył, na gruncie VAT nie jest nowym. [więcej]


17.01.2019 18:00

W jakim terminie otrzymasz zwrot podatku z rocznego PIT 2018?

Od tego roku zwrot terminu nadpłaty z rocznego PIT co do zasady będzie liczony nie wcześniej niż od 15 lutego. Skrócono za to maksymalny. [więcej]


16.01.2019 13:00

Przedłużenie terminów zwrotu VAT: fiskus nie respektuje stanowiska NSA

NSA wydał uchwałę, w której zanegował działanie organów podatkowy w zakresie przedłużania terminu zwrotu VAT poprzez wydawanie. [więcej]


16.01.2019 13:00

Ulga mieszkaniowa: ważne kto pożycza pieniądze

Spłata kredytu czy pożyczki mieszkaniowego (czyli np. na budowę, remont czy rozbudowę własnego domu lub mieszkania, w tym także montażu. [więcej]


15.01.2019 18:00

Formularze zeznań podatkowych za rok 2018

Podatnicy mają kilka różnych podstawowych formularzy PIT-ów rocznych. Do nich należy załączyć też szereg załączników. To, który zestaw. [więcej]


15.01.2019 18:00

Podatek u źródła od 2019 r.: mocno ograniczone zwolnienie

Polski fiskus chce uzyskiwać podatek od niektórych wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom, czyli podmiotom zagranicznym. Ustawy podatkowe. [więcej]


15.01.2019 18:00

Sprzedaż środka trwałego: w kosztach tylko wartość historyczna

Grunty stanowiące środki trwałe nie podlegają amortyzacji. Wydatków związanych z ich nabyciem nie można też zaliczyć do kosztów uzyskania. [więcej]