Podatki


04.04.2019 18:00

Dodatkowe opłaty handlowe czynem nieuczciwej konkurencji a podatki

Dostawcy dużych sieci handlowych muszą na ogół ponosić na ich rzecz dodatkowe opłaty. Umieszczenie ich produktów w gazetce, dobrze. [więcej]


03.04.2019 18:00

Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

Resort finansów udostępnił nową usługę rozliczeń podatkowych za rok 2018. Jest to tzw. Twój e-PIT czyli przygotowanie zeznania podatkowego. [więcej]03.04.2019 18:00

Świadczenie usług w VAT: zagraniczne wirtualne biuro kontrahenta

W podatku VAT miejsce opodatkowania usług jest różne w zależności od rodzaju usługi czy statusu nabywcy. Ważne są dodatkowe kryteria, jak. [więcej]


03.04.2019 18:00

Podatek od sprzedaży nieruchomości: nowe przepisy działają wstecz?

weszły w życie zmiany w ustawie o PIT, które pozwalają do okresu posiadania nieruchomości (ważnego z uwagi na powstanie źródła z. [więcej]


02.04.2019 18:00

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: Praca w Irlandii rozliczana w polskim PIT

Dochody z pracy w Irlandii są zwolnione z polskiego podatku dochodowego. Jeżeli były one jedynym źródłem utrzymania, w Polsce nie trzeba się. [więcej]


02.04.2019 18:00

Bonus jakościowy: rozliczenie podatku VAT

Premie pieniężne, należne za wykonanie określonego progu obrotu, są traktowane jako rabaty na tle podatku VAT. Inaczej jest w przypadku. [więcej]


02.04.2019 18:00

CIT: Dzierżawa gruntów rolnych to nie działalność rolnicza

Ustawa o CIT zawiera definicję działalności rolniczej. Mieści się w niej jedynie uprawa roślin oraz chów i hodowla zwierząt. [więcej]


01.04.2019 18:00

Zagraniczne usługi ubezpieczeniowe z podatkiem u źródła

Dla fiskusa usługi ubezpieczeniowe to usługi o podobnym charakterze do usług gwarancji. Efekt jest taki, że korzystając z takich usług od. [więcej]


01.04.2019 18:00

Ulga rehabilitacyjna: odpłatny pobyt w zakładach opiekuńczych

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć można m. odpłatny pobyt w placówkach leczniczych jak i przeprowadzane tam odpłatnie zabiegi. [więcej]


01.04.2019 18:00

Pracujesz w Anglii czy Austrii? Fiskus zabierze Ci zagraniczny podatek

Wielostronna konwencja MLI wprowadza zmiany do kilku umów zawartych przez Polskę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. [więcej]