Podatki


22.08.2017 13:00

Kiedy student zapłaci podatek od udzielonych korepetycji?

Odpłatne udzielanie korepetycji jest opodatkowane. Studenci, którzy chcą w ten sposób dorobić np. w wakacje, wynagrodzenie powinni zaliczyć. [więcej]


21.08.2017 18:00

Odliczenie VAT przy budowie pozbawia ryczałtu od prywatnego najmu

Podjęcie decyzji o odliczeniu VAT od wydatków na budowę nieruchomości ma kluczowe znaczenie co do sposobu opodatkowania jej późniejszego. [więcej]


21.08.2017 18:00

Zagraniczne usługi przetwarzania danych (w chmurze) z podatkiem u źródła

Korzystasz z usług w chmurze? Pamiętaj, że gdy wśród nich jest m. przetwarzanie danych (a nie tylko ich przechowywanie) trzeba od nich. [więcej]


21.08.2017 13:00

Wynagrodzenie płatnika za odprowadzanie zaliczek na podatek

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że płatnikowi, który należycie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków z tytułu. [więcej]


18.08.2017 13:00

Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

Korekty niezawinione należy rozliczać w PIC i CIT na bieżąco, a spowodowane błędami rachunkowymi czy innymi omyłkami wstecznie - w okresie. [więcej]


18.08.2017 13:00

Remont użyczonego mieszkania nie jest przychodem właściciela

Przychodami co do zasady są wszelkie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość. [więcej]


17.08.2017 18:00

Prywatny najem. Fiskus przykręca śrubę wynajmującym?

Coraz większa rzesza Polaków decyduje się ujawnić fiskusowi dochody otrzymywane z najmu mieszkania - wynika z informacji podanych przez portal. [więcej]


17.08.2017 18:00

Metoda kasowa z miesięcznymi deklaracjami VAT?

Nowe firmy (dopiero co rejestrujące się do VAT) przez pierwszych 12 miesięcy muszą składać deklaracje za okresy miesięczne. Jeżeli jednak. [więcej]


17.08.2017 18:00

Wyżywienie na szkoleniu pracowników bez podatku dochodowego

Pracownik wprawdzie dobrowolnie korzysta z zapewnionego mu na szkoleniu wyżywienia, zaś przychodem z nieodpłatnych świadczeń jest każde. [więcej]


16.08.2017 18:00

Zakupy gotówkowe od rolnika powyżej 15.000 zł a koszty podatkowe

Kupując towar czy usługę od przedsiębiorcy należy pamiętać o odpowiedniej formie uregulowania zapłaty, czyli za pośrednictwem rachunku. [więcej]