Podatki


14.02.2019 13:00

Przemieszczenie i sprzedaż towarów jako WDT

Fiskus nakazał naliczyć VAT podatnikowi, który swoje towary przemieszcza najpierw do magazynu w Belgii, skąd następnie pobiera je brytyjski. [więcej]


13.02.2019 13:00

Umowa zlecenie: kilometrówka zwolniona z podatku

Nie tylko pracownicy, ale także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, mogą być w podróży służbowej. Wówczas to mogą otrzymać. [więcej]12.02.2019 13:01

Zakup usług hotelowych i gastronomicznych bez odliczenia VAT

Polska w ustawie o VAT jeszcze tej sprzed przystąpienia do Unii Europejskiej miała zakaz odliczania podatku naliczonego od nabytych usług. [więcej]


12.02.2019 13:01

Ceny transferowe 2019: nowe obowiązki dokumentacyjne

ustawodawca po raz kolejny znowelizował przepisy w zakresie prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Podatnicy mogą przy tym. [więcej]


11.02.2019 18:00

Fiskus musi uważać, czy dobrze doręczył decyzję podatkową

Fiskus wymaga od podatników literalnego przestrzegania prawa samemu często je naginając i balansując na jego granicy. Często takie. [więcej]


11.02.2019 18:00

Warunki zabudowy i podział działki = zapłata VAT od sprzedaży?

Co do zasady sprzedaż prywatnego majątku jest poza opodatkowaniem VAT. Jeżeli jednak podatnik zbywający go będzie zachowywał się w sposób. [więcej]


11.02.2019 8:00

Podatek dochodowy 2019: samochód firmowy w najmie/leasingu

Nie pełne koszty, a tylko 75% poniesionych wydatków podatnik w 2019 r. zaliczy z tytułu używania samochodu w działalności gospodarczej. [więcej]


08.02.2019 18:00

Wewnątrzwspólnotowa Transakcja Trójstronna w podatku VAT

Transakcje łańcuchowe mogą znacznie skomplikować życie przedsiębiorcom. Gdy bowiem dochodzi do dostawy jednego towaru pomiędzy kilkoma. [więcej]


08.02.2019 18:00

Wykup mieszkania ze spółdzielni w uldze mieszkaniowej PIT

Spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania stanowi własność spółdzielni. Lokator jedynie je użytkuje, ale nie posiada tytułu. [więcej]


07.02.2019 18:00

Wybór/zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Otwierasz firmę? A może już ją prowadzisz? W obydwu przypadkach musisz zdecydować się na formę jej opodatkowania, którą trzeba zgłosić. [więcej]