Podatki


05.09.2018 13:00

Zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych

Fabrycznie nowe środki trwałe podatnicy mogą amortyzować jednorazowo do kwoty 100. Gdy ich wartość początkowa przekracza ten limit,. [więcej]


05.09.2018 13:00

Rozliczenie podatków od faktur walutowych

Nie ma przepisów, które zabraniałyby podatnikom rozliczeń z kontrahentami w walutach obcych i to zarówno, gdy kontrahenci ci znajdują się za. [więcej]04.09.2018 18:00

Najem prywatny czy firmowy? Nie decyduje podatnik a okoliczności

Zasady rozliczania przychodów z najmu zależą od tego, czy ten stanowi odrębne źródło przychodów czy też działalność gospodarczą. [więcej]


04.09.2018 18:00

Usługi powiernicze czyli anonimowy zakup akcji

Co daje zawarcie umowy powierniczej? Przede wszystkim anonimowość mocodawcy, w imieniu którego powiernik wykona określone czynności. [więcej]


04.09.2018 18:00

Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

Co do zasady dłużnik, któremu wierzyciel umorzył dług, musi z tego tytułu rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu. Inaczej jest w. [więcej]


04.09.2018 18:00

Podatek od spadku: długi spadkowe

Podstawą opodatkowania spadku jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów czyli tzw. czysta wartość. [więcej]


03.09.2018 18:00

Remont centralnego ogrzewania w uldze rehabilitacyjnej?

Wydatki na przystosowanie/adaptację budynku mieszkalnego do potrzeb niepełnosprawności podatnika mogą być rozliczone w ramach ulgi. [więcej]


03.09.2018 18:00

W 2019 r. szybciej sprzedasz mieszkanie w spadku bez podatku

Nie data śmierci spadkodawcy, a nabycia przez niego nieruchomości będzie brana pod uwagę przy liczeniu pięciu lat, po upływie których. [więcej]


31.08.2018 18:00

Samochody osobowe w podatkach dochodowych 2019

Planowane są zmiany w rozliczaniu w kosztach samochodów osobowych. Resort finansów chce wprowadzić ograniczenia analogiczne do tych, które. [więcej]


31.08.2018 18:00

Historyczne wydatki na szkolenia nie są kosztem podatkowym

Mimo, że określone kursy i egzaminy są niezbędne do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, to nie zawsze wydatki z nimi związane. [więcej]