Podatki


23.03.2018 18:00

Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

Faktury wystawiane przez podatników korzystających ze zwolnienia z VAT mogę nie zawierać wszystkich informacji wymaganych przy zwykłych. [więcej]


22.03.2018 18:00

Ulgi mieszkaniowej nie można odziedziczyć?

Z chwilą śmierci podatnika jego prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Dotyczy to jednakże tylko i wyłącznie majątkowych praw i. [więcej]22.03.2018 18:00

Pułapka podatkowa przy umowach darowizny w rodzinie

Najbliższa rodzina jest zwolniona od podatku. Nie wliczają się tutaj jednak małżonkowie dzieci czy rodzeństwa. Należy o tym bezwzględnie. [więcej]


21.03.2018 18:00

Konsekwencje błędnego rozliczenia VAT od usług budowlanych

Co się stanie, gdy sprzedawca naliczy VAT na fakturze, która tego podatku nie powinna zawierać? Podatek ten jest zobowiązany zapłacić do. [więcej]


21.03.2018 18:00

Wszczęcie "podstępem" postępowania karnego skarbowego

Fiskus musi informować podatnika o swoich działaniach, a nie go zaskakiwać. Tak ostatnio uznał NSA. Sprawa tyczyła się skutecznego. [więcej]


21.03.2018 18:00

Ulga mieszkaniowa: czym jest remont domu?

W ramach ulgi mieszkaniowej może rozliczyć m. remont domu, czyli prace remontowe mające miejsce w bryle budynku mieszkalnego, w tym także. [więcej]


20.03.2018 18:00

Zmienna kwota wolna czyli dopłata podatku w rocznym PIT

nie było jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich. Ta zmienia się (maleje) wraz ze wzrostem dochodu. Wprowadzany mechanizm jej. [więcej]


20.03.2018 18:00

Fiskus łamie prawo częściej niż przedsiębiorcy?

Przepisy podatkowe do prostych nie należą zaś fiskus wymaga ich bezwzględnego przestrzegania. Sęk w tym, że sam dokonując ich interpretacji. [więcej]


20.03.2018 18:00

Wkład własny w kredycie hipotecznym to także cele mieszkaniowe

Wkład własny w kredycie hipotecznym sam w sobie nie jest celem mieszkaniowym, który uprawniałby do zwolnienia od podatku przychodu ze. [więcej]


19.03.2018 18:00

Data rozliczenia faktury korygującej zakup

Fakturę zakupu uwzględnia się w podatku VAT na ogół w miesiącu jej otrzymania bądź jednym z dwóch następnych. Z fakturami korygującymi. [więcej]