Podatki


04.02.2019 13:00

Leasing samochodu: wycofanie z firmy i sprzedaż a podatek

Ustawodawca nakazuje zaliczać do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, przychody ze sprzedaży składników majątku. [więcej]


01.02.2019 18:00

Rozliczenie PIT: dochód z pracy i działalność gospodarcza za granicą

Dzięki opodatkowaniu przychodów z firmy podatkiem liniowym, te z nich, które zostaną uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości w Anglii, nie. [więcej]01.02.2019 18:00

PIT 2018: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne zmniejsza podstawę opodatkowania, od której następnie jest liczony podatek. W rocznym PIT można. [więcej]


31.01.2019 18:00

Zmiana zasad rozliczania samochodu osobowego

Samochody firmowe użytkowane w sposób mieszany od 2019 r. mają ograniczenia nie tylko w zakresie odliczenia VAT ale też rozpoznania kosztów. [więcej]


31.01.2019 18:00

Koszty i przychody ze sprzedaży nieruchomości należy sumować

Podatnik, sprzedający w jednym roku kilka nieruchomości, na potrzeby ustalenia wartości dochodu ze sprzedaży powinien dokonać sumowania. [więcej]


31.01.2019 8:00

Najem prywatny u małżonków na ryczałcie: limit 100.000 zł

Decydując się na opłacanie od przychodów z prywatnego najmu ryczałtu ewidencjonowanego należy pamiętać, że od przychodów. [więcej]


31.01.2019 8:00

Znaku towarowego nie wydzierżawisz na ryczałcie ewidencjonowanym

Zarejestrowany znak towarowy jest prawem majątkowym. Oznacza to, że uzyskiwane przychody z tytułu sprzedaży tego prawa czy innego nim. [więcej]


31.01.2019 8:00

Własna odzież robocza pracownika: ekwiwalent zwolniony z PIT

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież roboczą, gdy odzież własna może ulec zanieczyszczeniu lub zniszczeniu,. [więcej]


29.01.2019 13:00

Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2018 r.

zł do 2,7 tys. zł w skali roku rodzice mogą zaoszczędzić na podatku dzięki uldze na dziecko – liczone w stosunku do każdego. [więcej]


29.01.2019 13:00

Od odsetek od odszkodowania zapłacisz podatek dochodowy

Mimo że odsetki od odszkodowania w związku z opóźnieniem jego wypłaty są związane z kwotą samego długu, to źródło ich powstania. [więcej]