Aktualności Finanse - Portal Finansowy

Podatki


11.12.2017 13:00

Data nabycia w PIT a odzyskanie sprzedanej nieruchomości

W przypadku przyjęcia konstrukcji prawnej rozwiązania umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dochodzi do zawarcia przez. [więcej]


07.12.2017 13:00

Korygowanie pustych faktur VAT jest dopuszczalne

Ustawa o VAT nakazuje zapłacić ten podatek wynikający z tzw. pustych faktur - wystawionych zarówno świadomie jak i nieświadomie. Jednakże,. [więcej]


05.12.2017 13:00

Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

wierzyciele mogą obciążać spóźniających się z zapłatą kontrahentów ryczałtową rekompensatą z tytułu kosztów dochodzenia. [więcej]


04.12.2017 13:00

Ordynacja podatkowa: 17 zł za informacje o kontrahencie

Najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej mają wprowadzić do grona dowodów informacje i dane analityczne gromadzone przez Krajową Administrację. [więcej]


01.12.2017 18:00

Podatek PIT 2018: zmiany w zwolnieniach od podatku

Nowelizacja ustawy o PIT, która wejdzie w życie z początkiem 2018 r. wnosi kilka istotnych zmian do zwolnień z tego podatku. Po pierwsze. [więcej]


01.12.2017 18:00

Dokumentacja cen transferowych podmiotów powiązanych

Dokumentacja cent transferowych nie obejmuje wszystkich transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, a jedynie te, które przekraczają. [więcej]


30.11.2017 15:19

Informacje o stosunkach cywilnoprawnych: fiskus chce więcej niż mu się należy

Organy podatkowe mogą żądać od przedsiębiorców określonych informacji o zawieranych przez nich stosunkach cywilnoprawnych. Nie mogą jednak. [więcej]


30.11.2017 15:18

Data nabycia przy zwrocie wywłaszczonej nieruchomości

Decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości powoduje przejście prawa własności na dotychczasowego właściciela. Nie kreuje jednak tego. [więcej]


30.11.2017 15:18

Opodatkowanie PIT w Polsce dochodów zagranicznych

Pracując za granicą, często z uzyskanych tam dochodów trzeba rozliczyć się także w Polsce. Przepisy ustawy podatkowej oraz umów o unikaniu. [więcej]


29.11.2017 18:00

Jakie formy rozliczania podatków od firmy w 2018 roku?

Tek, kto chce prowadzić firmę, musi pamiętać o obciążeniach podatkowych. Należy tutaj rozgraniczyć dwie podstawowe daniny: podatek. [więcej]