Podatki


20.06.2018 18:00

Fiskus o handlu kryptowalutą: więcej wątpliwości niż wyjaśnień

W kwietniu 2018 r. resort finansów opublikował wytyczne co do zasad rozliczania podatków od obrotu kryptowalutami. Z wytycznych tych wynika. [więcej]


20.06.2018 18:00

Zwrot kosztów podróży służbowej dla zleceniobiorcy

Zleceniobiorca uzyskuje przychód z tytułu zwrotu kosztów odbytej przez niego podróży w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. [więcej]20.06.2018 18:00

Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych przez podmioty powiązane ma na celu ich porównania z warunkami stosowanymi przez podmioty. [więcej]


19.06.2018 18:00

Korekta deklaracji a sankcje VAT i odsetki podatkowe

Gdy błędy w sporządzonych rozliczeniach wiążą się z zawyżeniem zwrotu podatku albo zaniżeniem zobowiązania podatkowego, te trzeba. [więcej]


19.06.2018 18:00

Odwrotne obciążenie VAT przy metodzie kasowej

Mały podatnik korzystający z metody kasowej określa obowiązek podatkowy w sposób szczególny, czyli w dacie otrzymania zapłaty. [więcej]


19.06.2018 18:00

Spółka komandytowa: przychód kapitałowy u wspólnika z opłat licencyjnych

Podmiotami obowiązanymi do rozliczenia podatku od dochodu spółki komandytowej są jej wspólnicy a nie sama spółka. podatnicy CIT. [więcej]


18.06.2018 18:00

Innovation box czyli niskie podatki przy pracy nad patentami

Resort przedsiębiorczości i technologii chce specjalnych przywilejów dla firm ponoszących nakłady na badania i rozwój. Od własności. [więcej]


18.06.2018 18:00

Jak szeroko interpretować prawo do odliczenia VAT?

W zakresie, w jakim dokonane zakupy mają służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, nabywca jest uprawniony do odliczenia VAT. [więcej]


18.06.2018 18:00

Zakup maszyn od rolnika ryczałtowego zwolniony z podatku PCC?

PCC nie występuje przy zakupie ruchomości, gdy z tytułu tej transakcji jej strona jest zwolniona bądź opodatkowana podatkiem VAT. [więcej]


18.06.2018 8:00

Struktura e-podatkowa JPK Księgi Rachunkowe (JPK_KR)

Od lipca 2018 r. nie tylko JPK_VAT ale też m. JPK_KR a więc dotyczący ksiąg rachunkowych, będzie przekazywany fiskusowi elektronicznie, o. [więcej]