Podatki


11.01.2021 18:01

Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

Kiedy wykazać VAT od dokonanej sprzedaży? Wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem konkretnej transakcji. Na ogół jest to dzień dostawy. [więcej]


11.01.2021 18:01

Sprzedaż samochodu otrzymanego w spadku

Sprzedaż rzeczy ruchomych z majątku prywatnego jest objęta podatkiem dochodowym pod warunkiem, że nastąpi w ciągu 6 miesięcy od chwili. [więcej]08.01.2021 18:01

Zniesienie współwłasności w podatku od spadków i darowizn

Dokonanie zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat skutkuje objęciem tej czynności reżimem podatku od spadków i darowizn. [więcej]


08.01.2021 18:01

Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

Przede wszystkim przedsiębiorcy mogą to grupa podatników uprawnionych do rozliczania strat podatkowych z lat wcześniejszych. Rok 2020 pod tym. [więcej]


07.01.2021 18:01

Dochody małoletnich dzieci w PIT (rodziców) za 2020 r.

Dziecko małoletnie nie może złożyć PIT-a samodzielnie. W obowiązku tym muszą go wyręczyć rodziców. Dochody takich dzieci, w zależności. [więcej]


07.01.2021 18:01

Środki transportu: Rolnik zapłaci VAT od kombajnu z UE

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, który ma być w kraju rejestrowany bądź użytkowany, sposób rozliczenia VAT nie. [więcej]


06.01.2021 18:01

Mały ZUS plus w 2021 roku

Twoje przychody w 2020 r. z prowadzonej firmy nie przekroczyły 120 000 zł? Możesz ubiegać się o płacenie niższego ZUS. "Promocja" ta jednak. [więcej]


05.01.2021 18:01

Czynności udzielania pożyczek są opodatkowane VAT

Działalność finansowa polegająca na udzielaniu odpłatnych pożyczek jest działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. [więcej]


05.01.2021 18:01

Tarcza antykryzysowa 6.0: kto skorzysta ze wsparcia z ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe - to rozwiązania, które wprowadziła w życie tarcza. [więcej]


02.01.2021 13:01

Kary umowne: opóźnienie w wykonaniu umowy jest kosztem podatkowym

Wybranych płaconych kar umownych, mimo że związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ustawodawca nie pozwala zaliczać do kosztów. [więcej]