Podatki


28.09.2018 18:00

Brak numeru VAT UE nie zmienia miejsca opodatkowania usług

Sprzedaż usług reklamowych do kontrahenta zagranicznego, winna być opodatkowana w kraju usługobiorcy. Nie zmienia tego fakt, iż usługobiorca. [więcej]


28.09.2018 18:00

Czy najem okazjonalny może być na ryczałcie ewidencjonowanym?

Fiskus potwierdza – niekiedy najem okazjonalny może być rozliczany w ramach prywatnego najmu z opodatkowaniem go ryczałtem ewidencjonowanym. [więcej]27.09.2018 18:00

Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

Znamy kolejną odsłonę projektu niższej stawki CIT. W dalszym ciągu ma ona zostać obniżona do 9%. Prawo do niej będą mieć nowe firmy oraz. [więcej]


27.09.2018 18:00

Prawo przedsiębiorczości: "fikcyjne" udogodnienia dla firm

Ministerstwo Finansów w całej Polsce prowadzi konferencje informujące o tym, że organy państwa, w tym przede wszystkim fiskus, nie muszą być. [więcej]


27.09.2018 18:00

Sprzedaż, darowizna i zakup mieszkania a ulga mieszkaniowa

Gdy zakup mieszkania następuje w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych daje podstawę do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w stosunku. [więcej]


26.09.2018 18:00

Sprzedaż towarów na odwrotne obciążenie w VAT a usługi dodatkowe

W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT czynnemu podatnikowi tego podatku, gdzie sprzedaż ta nie. [więcej]


26.09.2018 18:00

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej nie są kosztem dla jej wspólnika

Kosztem uzyskania przychodu wspólnika nie są odsetki od włożonego przez niego w źródło przychodów kapitału. Takie ograniczenia zawiera. [więcej]


26.09.2018 18:00

Sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego w podatku VAT

W przypadku wybrania opodatkowania sprzedaży budynku, dla prawidłowego określenia stawki podatku istotna jest jego klasyfikacja PKOB. [więcej]


25.09.2018 18:00

Postępowanie karne za wniosek o zwrot podatku VAT?

Czy wystąpienie z wnioskiem o zwrot VAT-u może być początkiem problemów ze skarbówką? Niestety tak. Organ może bowiem wszcząć kontrolę w. [więcej]


25.09.2018 18:00

Od zasądzonych alimentów od męża trzeba zapłacić podatek

Opodatkowanie dochodów, z których wypłacane są alimenty, nie jest przesłanką tego, aby alimenty te zwolnić od podatku. Gdy podatniczka. [więcej]