Aktualności Finanse - Portal Finansowy

Podatki


30.12.2017 13:00

Transakcje z podmiotami wykreślonymi z rejestru VAT

Gdy kontrahent jest skreślony z rejestru podatników VAT czynnych, przedsiębiorca bezwzględnie nie odliczy VAT-u z wystawionych przez niego. [więcej]


29.12.2017 13:00

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w podatku VAT

Przedsiębiorca, który zamierza wykonywać usługi na rzecz unijnych kontrahentów, musi mieć świadomość dodatkowych obowiązków nałożonych. [więcej]


29.12.2017 13:00

Metoda kasowa wymusza kwartalne rozliczanie VAT

Metoda kasowa to przywilej przewidziany dla małych podatników, który wymusza określony sposób rozliczeń. I nie chodzi tutaj jedynie o. [więcej]


28.12.2017 18:00

Odliczenie ulgi prorodzinnej (na dzieci) w PIT za 2017 r.

Przy jednym dziecku uprawniającym do ulgi prorodzinnej prawo do niej dodatkowo jest warunkowane wysokością dochodów rodziców. Przy dwóch. [więcej]


28.12.2017 18:00

Wspólny kredyt hipoteczny jest celem mieszkaniowym

Czy spłata wspólnego kredytu hipotecznego może być celem mieszkaniowym? Tak, jeżeli nabyta nieruchomość zaspokaja potrzeby mieszkaniowe. [więcej]


28.12.2017 8:00

Odliczenie VAT z faktury od podmiotu oczekującego na wpis do rejestru VAT

Obecnie, po zmianie przepisów z początkiem 2017 r. - rejestracja VAT nie jest szybka. Może trwać nawet kilka miesięcy. [więcej]


27.12.2017 18:00

Odliczenie VAT z faktury o podmiotu oczekującego na wpis do rejestru VAT

Obecnie, po zmianie przepisów z początkiem 2017 r. - rejestracja VAT nie jest szybka. Może trwać nawet kilka miesięcy. [więcej]


27.12.2017 18:00

Dokumentacja podatkowa: Jak liczyć limit transakcji z podmiotami powiązanymi

Handlując z podmiotami powiązanymi trzeba mieć świadomość obowiązku posiadania dodatkowej dokumentacji podatkowej. Ta jednak obejmuje. [więcej]


27.12.2017 13:00

Jak ustalić przychód pracownika od wynajętego mu mieszkania

Pracodawca, który postanowi pracownikowi zapewnić miejsce do spania poprzez wynajęcie na jego potrzeby mieszkania, wartość płaconego czynszu. [więcej]


25.12.2017 8:00

Nowa ordynacja podatkowa: kontrola na życzenie

Projekt nowej ordynacji podatkowej zakład m. wprowadzenie konsultacji podatkowych pomiędzy organem a podatnikiem. Niestety rozwiązanie to do. [więcej]