Podatki


02.04.2019 18:00

Bonus jakościowy: rozliczenie podatku VAT

Premie pieniężne, należne za wykonanie określonego progu obrotu, są traktowane jako rabaty na tle podatku VAT. Inaczej jest w przypadku. [więcej]


02.04.2019 18:00

CIT: Dzierżawa gruntów rolnych to nie działalność rolnicza

Ustawa o CIT zawiera definicję działalności rolniczej. Mieści się w niej jedynie uprawa roślin oraz chów i hodowla zwierząt. [więcej]01.04.2019 18:00

Zagraniczne usługi ubezpieczeniowe z podatkiem u źródła

Dla fiskusa usługi ubezpieczeniowe to usługi o podobnym charakterze do usług gwarancji. Efekt jest taki, że korzystając z takich usług od. [więcej]


01.04.2019 18:00

Ulga rehabilitacyjna: odpłatny pobyt w zakładach opiekuńczych

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć można m. odpłatny pobyt w placówkach leczniczych jak i przeprowadzane tam odpłatnie zabiegi. [więcej]


01.04.2019 18:00

Pracujesz w Anglii czy Austrii? Fiskus zabierze Ci zagraniczny podatek

Wielostronna konwencja MLI wprowadza zmiany do kilku umów zawartych przez Polskę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. [więcej]


01.04.2019 8:00

Nowe zasady rozliczania kosztów firmowych samochodów w 2019 r.

Rok 2019 przyniósł istotne ograniczenia w zakresie rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi. Do kosztów trafia. [więcej]


29.03.2019 13:00

Zaliczenie do kosztów podatkowych wartości pracy własnej wspólnika spółki osobowej

Ustawa o PIT wyłącza z kosztów podatkowych pracę własną przedsiębiorcy czy wspólnika spółki osobowej. Czy zasada ta ma jednak. [więcej]


29.03.2019 13:00

Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

Podatnik, który dla prowadzonej firmy wybrał podatek liniowy, nie może rozliczyć się z dochodów opodatkowanych skalą razem z małżonkiem. [więcej]


29.03.2019 13:00

Zmiany w zakresie informacji PIT-8C

Z początkiem 2019 r. istotnie zmienił się zakres informacji podawanych na formularzu PIT-8C. Większość dotychczasowych danych obecnie. [więcej]


28.03.2019 18:00

Zakup samochodu w celu jego najmu i sprzedaży: odliczenie VAT

Zakup samochodów osobowych wyłącznie w celu ich późniejszej odsprzedaży, uprawnia do pełnego odliczenia VAT. Sytuacji tej nie zmienia ich. [więcej]