Podatki


01.10.2019 18:00

Sprzedaż rozpoczętej budowy domu poza podatkiem VAT

Rozporządzanie majątkiem osobistym podatnika (w tym także jego sprzedaż), nie mieści się w zakresie ustawy o VAT, w związku z czym nie. [więcej]


30.09.2019 18:00

Niższa stawka PIT od 1 października

17,75%, a od 2020 r. 17% - tyle będzie wynosiła stawka PIT przewidziana w pierwszym przedziale skali podatkowej. To skutki wprowadzenia w życie. [więcej]30.09.2019 18:00

Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

Dochody z udzielania licencji na używanie gier komputerowych zalicza się źródła przychodów w postaci praw majątkowych. Gdy twórcą jest. [więcej]


30.09.2019 18:00

Sposób na ulgę mieszkaniową: sprzedaj, kup, dokonaj darowizny

Zakup mieszkania dla syna/córki z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, nie pozwala na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. [więcej]


27.09.2019 13:00

Fiskus nie może bezkarnie podwyższać zabezpieczenia majątkowego

Organ może wydać tzw. decyzję zabezpieczającą wykonanie obowiązków podatkowych na majątku podatnika, gdy istnieje prawdopodobieństwo. [więcej]


27.09.2019 13:00

Wynajem mieszkania w podatku VAT

Wynajem nieruchomości mieszkalnych na własny rachunek wyłącznie na cele mieszkaniowe, jest zwolniony przedmiotowo z podatku VAT. Nie ma tutaj. [więcej]


27.09.2019 13:00

Czy każda umowa o pracę uprawnia do zwolnienia z podatku młodych?

Przychody z pracy czy umów zleceń zawieranych m. z przedsiębiorcami, a uzyskiwane przez osoby do ukończenia 26 roku życia, są zwolnione z. [więcej]


26.09.2019 18:00

Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

Uzyskiwane wynagrodzenie ze stosunku pracy jest opodatkowane PITem, zaś obowiązek pobrania zaliczki na podatek spoczywa tutaj na pracodawcy. [więcej]


26.09.2019 18:00

Parking to budowla, jego sprzedaż jest zwolniona z VAT

Zbycie budynków bądź budowli, których nastąpiło pierwsze zasiedlenie, co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. W myśl przepisów. [więcej]


25.09.2019 18:00

Spółka cywilna obarczona podatkiem akcyzowym ale nie od nieruchomości

Spółka cywilna nie jest spółką określoną w przepisach prawa handlowego, a w Kodeksie cywilnym. Przepisy prawa nadają jej jednak NIP czy. [więcej]