Podatki


05.06.2019 18:00

Sprzedajesz na Amazonie: uważaj na problemy z rozliczeniem VAT

Amazon to jedna z największych platform umożliwiających sprzedaż internetową. Niestety sprzedaż za jego pośrednictwem może nieść istotne. [więcej]


05.06.2019 18:00

Przychód z tytułu odsetek: obsługa prawna jako koszty uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodu są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z uzyskiwanymi przychodami. Obiektywnie dany wydatek. [więcej]05.06.2019 18:00

System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

W sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje do transakcji walutowych konto PayPal musi pamiętać, że przychód, czy różnica kursowa powstaje w chwili. [więcej]


04.06.2019 18:00

CIT. Skutki konwersji wierzytelności na udziały w podatku dochodowym

Wniesienie aportem wierzytelności spółki w zamian za jej udziały, nie jest niczym nadzwyczajnym. Należy jednak pamiętać, że działanie. [więcej]


04.06.2019 18:00

Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line?

W maju zostały znowelizowane przepisy w zakresie kas fiskalnych. Wprowadziły one nowy tym urządzenia, czyli kasy rejestrujące on-line. [więcej]


04.06.2019 18:00

Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Niemcami w art. 18 wskazuje, że emerytury otrzymywane przez osobę mającą. [więcej]


03.06.2019 18:00

Dowód zdobyty nielegalnie w postępowaniu podatkowym

Fiskus w swoich postępowaniach może posiłkować się materiałem zgromadzonym przez inne organy. Musi jednak być pewien, że te zostały. [więcej]


03.06.2019 18:00

Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

Czy podatnik wykorzystujący do transakcji walutowych swoje konto złotówkowe nie musi rozliczać różnic kursowych? Ich ustalanie i w takim. [więcej]


03.06.2019 18:00

Zniesienie współwłasności: hipoteka a podatek od spadków i darowizn

Nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Z podstawy opodatkowania wyłącza się tutaj. [więcej]


31.05.2019 13:00

Ryczałt ewidencjonowany: ważne zapisy umowy najmu

Strony umowy cywilnoprawnej, w postaci umowy najmu, mogą w zasadzie w dowolny sposób określać poszczególne warunki tej umowy. Należy jednak. [więcej]