Aktualności Finanse - Portal Finansowy

Podatki


30.01.2018 18:00

Rozliczenie VAT gdy sprzedaż towarów poza Unią Europejską

Sprzedaż towarów znajdujących się poza terytorium UE, w sytuacji, gdy sprzedawca nie dokonuje ich importu, nie podlega opodatkowaniu VAT-em. [więcej]


29.01.2018 18:00

Produkcja piwa - przedpłata akcyzy

Producenci wyrobów akcyzowych muszą od ich produkcji naliczać podatek akcyzowy. Nadto co do zasady produkcja takich wyrobów dopuszczalna jest. [więcej]


29.01.2018 18:00

Umowa najmu z osobą prywatną w kosztach podatkowych

Zawarcie umowy najmu z osobą prywatną, która nie wystawia z tego tytułu faktur czy rachunków, jak najbardziej może być rozliczone w kosztach. [więcej]


29.01.2018 18:00

Wynagrodzenie sędziego sportowego opodatkowane na zasadach ogólnych

Klub sportowy nie zawiera umowy z sędzią na sędziowanie meczu. Tę zawiera bowiem związek, który deleguje sędziego na określone zawody. [więcej]


28.01.2018 13:00

Wznowienie zakończonego postępowania podatkowego

Czy postępowanie podatkowe, zakończone decyzją wydaną przez organ II instancji może zostać wznowione, czy podatnikowi pozostaje już tylko. [więcej]


26.01.2018 18:00

Spłata zachowku w naturze z podatkiem dochodowym?

Musisz wypłacić zachowek i w związku z tym, aby zwolnić się z tego obowiązku postanowiłeś przekazać ubiegającemu się o to świadczenie. [więcej]


26.01.2018 18:00

Darowizny na cele pożytku publicznego w rozliczeniu PIT 2017

Działalność charytatywna jest przez ustawodawcę premiowana. Ci, którzy ją wspierają, mogą wartość przekazanych darowizn odliczyć od. [więcej]


25.01.2018 18:00

Polska rezydencja podatkowa: czy można ją skutecznie utracić?

Rezydencja podatkowa określa, gdzie należy rozliczać się z całości uzyskanych dochodów. Jej definicja znajduje się w ustawie o podatku. [więcej]


25.01.2018 18:00

TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

Polski kodeks spółek handlowych, w przypadku przeniesienia siedziby spółki za granicę, wymaga jej formalnej likwidacji w Polsce, a z tym. [więcej]


25.01.2018 18:00

Opłaty parkingowe w limicie kilometrówki samochodu osobowego

Wykorzystując w firmie samochód osobowy nienależący do majątku przedsiębiorstwa trzeba pamiętać, że wartość wydatków ponoszonych na. [więcej]