Podatki


23.02.2021 13:01

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2020 r.

Przy wypełnianiu rocznego PIT warto pamiętać o uwzględnieniu w nim składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta stanowi odliczenie od podatku i z. [więcej]


22.02.2021 18:01

Spółka jawna: usługi od firmy wspólnika w kosztach podatkowych

Wspólnik prowadzący odrębną działalność gospodarczą oraz spółka jawna, której jest on wspólnikiem, to dwa odrębne podmioty. [więcej]22.02.2021 18:01

Koszty uzyskania przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym 2020

Jakie koszty wykazać w rocznym PIT? Wszystko zależy od źródła przychodów, którego te dotyczą. I tak w przypadku umowy o pracę przychody. [więcej]


19.02.2021 18:01

Zwrot nadpłaty VAT po terminie = odsetki za zwłokę od fiskusa

Fiskus musi zwracać VAT podatnikom w odpowiednim terminie. I to zarówno, gdy zwrot taki wynika samej deklaracji czy też z jej korekty wskutek. [więcej]


19.02.2021 18:01

Odliczenie VAT od wynagrodzenia za zawarcie umowy najmu

Czy od finansowej zachęty do zawarcia umowy najmu lokalu biurowego można odliczyć VAT? Fiskus przyznał, że wypłaconą najemcy kwotę za jego. [więcej]


18.02.2021 18:01

Kiedy koszty podatkowe należy rozliczać w czasie?

Określenie, które wydatki należy zaliczać do pośrednich kosztów uzyskania przychodu a które do kosztów bezpośrednich oraz w jakim czasie. [więcej]


18.02.2021 18:01

Import usług w podatku VAT gdy kontrahent nieaktywny w VIES

Podatnik, który nabywa usługi od podmiotu zagranicznego, musi co do zasady z tego tytułu rozpoznać u siebie tzw. import usług. Wiąże się to. [więcej]


18.02.2021 18:01

VAT od zaliczki otrzymanej na poczet najmu nieruchomości

Co do zasady otrzymana zaliczka na poczet usługi najmu nie wpływa na podatek VAT. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek wpłaty takiej. [więcej]


17.02.2021 18:01

Fiskus pozbawia odliczenia VAT od robót budowlanych

Czy fiskus może odmówić odliczenia VAT od robót budowlanych wykonywanych w ramach wykonawstwa zastępczego i prac naprawczych w przypadku umowy. [więcej]


17.02.2021 18:01

Zagraniczna pożyczka bez podatku od czynności cywilnoprawnych?

Nie wszystkie umowy pożyczki podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pod PCC podlegają zawsze (z możliwością. [więcej]