Podatki


16.04.2018 13:00

Wynajem gospodarstwa na potrzeby filmu z ryczałtem ewidencjonowanym

Najem, podnajem, dzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze, gdy dotyczą prywatnego majątku i są zawierane poza działalnością. [więcej]


16.04.2018 13:00

Jak skorzystać z ulgi na start w opłacaniu składek ZUS?

Od maja 2018 r. aż przez 30 miesięcy nowi przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulg w opłacaniu składek ZUS. Najpierw będzie im. [więcej]16.04.2018 8:00

Zmiany w podatku PIT 2018: menedżer zapłaci wyższy podatek

Menedżer nie może płacić podatku liniowego. Jego dochody są bowiem zaliczane albo do przychodów z pracy albo działalności wykonywanej. [więcej]


13.04.2018 13:00

Dropshipping: dowody księgowe data powstania przychodu

W dropshippingu przychód przedsiębiorcy - podmiotu pośredniczącego w zawarciu transakcji pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, stanowi uzyskana od. [więcej]


13.04.2018 13:00

Rozliczenie straty podatkowej w rocznym PIT 2017

Działalność gospodarcza, prywatny najem, kapitały pieniężne - to podstawowe źródła przychodów, w których można rozliczyć wystąpienie. [więcej]


12.04.2018 18:00

Zwrot zaliczki i korekta faktury wystawionej do paragonu fiskalnego

Na kasie fiskalnej trzeba nabijać nie tylko sprzedaż towarów i usług dla osób fizycznych, ale także przyjęte od nich zaliczki. [więcej]


12.04.2018 18:00

Kiedy kaucja gwarancyjna z podatkiem VAT?

Kaucja gwarancyjna zgodnie ze swoim znaczeniem jest zwrotna. W efekcie nie podlega opodatkowaniu VAT. Docelowo kaucja taka może się jednak. [więcej]


12.04.2018 8:00

Czy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju wymaga kasy fiskalnej?

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to pewne uproszczenie, pozwalająca przedsiębiorcy sprzedającemu swoje towary konsumentom z innych. [więcej]


12.04.2018 8:00

Polska rajem podatkowym… niestety dla fiskusa

Polski Rząd chwali się zmniejszeniem luki VAT oraz zwiększeniem wpływów podatkowych. Te jednak nie biorą się z niczego. Są skutkiem. [więcej]


12.04.2018 8:00

Nie zamortyzujesz darowanych wcześniej środków trwałych

Od bieżącego roku pozbawiono podatników możliwości zaliczania do kosztów podatkowych naliczanej amortyzacji od środków trwałych. [więcej]