Podatki


09.10.2018 18:00

Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

Gdy pracownik używa prywatnie i nieodpłatnie samochód firmowy, pracodawca musi mu z tego tytułu wykazać przychód i go opodatkować. [więcej]


09.10.2018 18:00

Każda pożyczka od firmy jest opodatkowana VAT?

Każda pożyczka od firmy jest objęta podatkiem VAT i jednocześnie korzysta ze zwolnienia w tym podatku. Nie ma tutaj znaczenia to, kto jest. [więcej]08.10.2018 18:00

Podatek u źródła 2019: najpierw zapłać, a potem fiskus może ci odda

Duże firmy zapłacą wyższą daninę, tym razem z tytułu podatku u źródła. Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym zakłada bowiem ryczałtowe. [więcej]


08.10.2018 18:00

Nowa ordynacja podatkowa: mediacja zamiast postępowań uproszczonych

Jaka jest skuteczność mediacji w polskim stanie prawnym? W zasadzie zerowa. pozytywnie zakończono jedno takie postępowanie,. [więcej]


08.10.2018 18:00

Wynagrodzenie za relokację bez podatku dochodowego?

1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od tego podatku kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu. [więcej]


05.10.2018 18:00

Certyfikat rezydencji podatkowej w 2019 r.

W przyszłym roku będzie można się posługiwać kopią certyfikatu rezydencji zamiast jego oryginału bądź kopii notarialnie potwierdzonej. [więcej]


05.10.2018 18:00

Wynajem mieszkania w kosztach podatkowych firmy

Wynajem mieszkania może być rozliczony w kosztach prowadzonej firmy. Ważne jednak aby mieszkanie to służyło prowadzonej działalności. [więcej]


04.10.2018 18:00

Ulga mieszkaniowa: zakup mieszkania może wyprzedzić sprzedaż

Ten, kto chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej najpierw musi sprzedać stare mieszkanie, a dopiero następnie uzyskane z tego tytułu pieniądze. [więcej]


04.10.2018 18:00

Nieprawidłowości w rozliczeniach VAT: odpowiedzialność w firmie

Zarządzający przedsiębiorstwem często nie zdają sobie sprawy, jak wysokie kary grożą im za błędy w rozliczeniach podatkowych, szczególnie. [więcej]


04.10.2018 18:00

Przemieszczenie i sprzedaż towarów w UE: rozliczenie VAT

W przypadku, gdy sprzedawca przemieszcza na własny koszt i ryzyko towary z Polski do wynajętego przez siebie magazynu w innym państwie UE, z. [więcej]