Aktualności Finanse - Portal Finansowy

Podatki


13.03.2018 13:00

Sprzedajesz nową elektronikę na Allegro? Jesteś na celowniku fiskusa

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, a przedstawiający oferty sprzedaży nowej elektroniki na popularnych serwisach aukcyjnych z. [więcej]


12.03.2018 18:00

Zasady prowadzenia PKPiR w 2018 r.

Przepisy podatkowe restrykcyjnie określają zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jak i terminy, w którym należy dokonać w niej. [więcej]


12.03.2018 18:00

Odliczenie płaconego za granicą podatku u źródła

Gdy polska firma świadczy usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego, ten płacąc jest niekiedy obowiązany do zapłaty podatku u źródła. [więcej]


12.03.2018 18:00

Nie każde odszkodowanie za służebność przesyłu zwolnione z PIT

Od wynagrodzenia za ustanowienia służebności na gruncie co do zasady nie trzeba płacić podatku. Ważne jednak tutaj jest to, z kim się. [więcej]


12.03.2018 8:00

Rozbudowa budynku nie wpływa na datę jego nabycia dla PIT

Podatek od sprzedaży mieszkania musi zapłacić ten, kto sprzedał je przed pięcioma laty, licząc od końca roku, w którym miało miejsce jego. [więcej]


09.03.2018 16:25

Amortyzacja dziedziczonego majątku: galimatias legislacyjny

zmieniły się przepisy w zakresie wyłączeń z kosztów odpisów amortyzacyjnych. Obecnie przedsiębiorca, który otrzyma od rodziny. [więcej]


09.03.2018 16:25

Zaliczka na środek trwały 2017 a amortyzacja jednorazowa w 2018 r.

Do jednego środka trwałego nie można zastosować limitów amortyzacji jednorazowej przewidzianej dla fabrycznie nowych środków trwałych z. [więcej]


08.03.2018 18:00

Spóźniona faktura z odwróconym VAT nie wpływa na odliczenie podatku

Podatek należny rozliczany przez nabywcę zawsze należy wykazać w dacie powstania obowiązku podatkowego od zawartej transakcji - nawet jeżeli. [więcej]


08.03.2018 18:00

Po JPK_VAT Centralny Rejestr Faktur

Obecnie wszyscy podatnicy muszą wysyłać fiskusowi elektroniczne rejestry VAT za miesiące kalendarzowe. Ten z nich chętnie korzysta przy. [więcej]


08.03.2018 18:00

Korygowanie przychodów po wyroku sądu

Tylko korekty przychodów spowodowane błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką należy korygować wstecznie - w okresie, w którym rozliczono. [więcej]