Podatki


15.05.2018 18:00

Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

Gdy dwa podmioty powiązane zawierają transakcje między sobą, muszą co do zasady prowadzić dokumentację cen transferowych. Obowiązek taki. [więcej]


15.05.2018 18:00

Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

Działalność finansowa polegająca na pozyskiwaniu oraz udzielaniu pożyczek jest działalnością gospodarczą nawet, gdy formalnie rozszerzenie. [więcej]14.05.2018 18:00

Kiedy usługi noclegowe przychodem z podatkiem u pracownika?

Wydawać by się mogło, że pracownik nie uzyskuje przychodu z tytułu noclegu zapewnionego mu przez pracodawcę podczas wykonywania obowiązków. [więcej]


14.05.2018 18:00

Zagraniczne spółki kontrolowane w 2018 r. zapłacą wyższy podatek

Z początkiem 2018 r. zmieniono przepisy w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Pozmieniano niektóre progi oraz rozszerzono. [więcej]


14.05.2018 18:00

Odsetki za zwłokę od zadośćuczynienia z podatkiem dochodowym

Większość odszkodowań i zadośćuczynień (otrzymanych poza działalnością gospodarczą) korzysta ze zwolnienia od podatku. Tak jest m. [więcej]


14.05.2018 8:00

PCC od zakupu kryptowalut

Fiskus w marcu wydał informację (nie będącą ani interpretacją podatkową ani objaśnieniami podatkowymi), w której ustosunkował się do. [więcej]


11.05.2018 13:00

Wynajem/sprzedaż majątku firmowego rozliczany w ramach firmy

Otrzymany w darowiźnie grunt, który zostanie wprowadzony do firmy i uznany za jej środek trwały, stanowi majątek tej działalności. [więcej]


11.05.2018 13:00

Płatności gotówkowe: czy fiskus zmienia zdanie?

Ostatnio wydane interpretacje zaprzeczają dotychczasowemu podejściu fiskusa co do sposobu określania jednorazowej wartości transakcji na. [więcej]


10.05.2018 18:00

Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018

Zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w formie spadku lub darowizny było prawnie. [więcej]


10.05.2018 18:00

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie jest przychodem wspólnika

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołała wątpliwości, czy wkłady pieniężne dla spółki stanowią - podobnie jak. [więcej]