Podatki


23.05.2018 18:00

Obowiązek podatkowy przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania

Udostępnienie turystom miejsca do spania podczas wakacji nie jest najmem nieruchomości, a usługą krótkotrwałego zakwaterowania. Ma to bardzo. [więcej]


23.05.2018 18:00

Sprzedaż składników majątku firmy dla pracowników

Sprzedaż majątku firmowego na rzecz pracowników powinna odbywać się w warunkach rynkowych, co oznacza, że sprzedawca nie powinien tutaj bez. [więcej]23.05.2018 18:00

Kiedy "darmowy" członek zarządu bez podatku u spółki?

Członek zarządu, zatrudniony na podstawie powołania, może świadczyć swoje usługi dla spółki nieodpłatnie. Ta nie zawsze musi z tego. [więcej]


22.05.2018 18:00

Ulga mieszkaniowa: czy umowa deweloperska wystarczy?

Umowa deweloperska nie przenosi własności nieruchomości. Nie taki jest jednak jej cel. Jest to bowiem umowa o roboty budowlane, na mocy której. [więcej]


22.05.2018 18:00

Sprzedaż samochodu przy korzystaniu ze zwolnienia z VAT

Czy podatnik zwolniony z VAT zapłaci podatek od sprzedaży samochodu nabytego i używanego na potrzeby firmy? Wszystko zależy od tego, czy przy. [więcej]


22.05.2018 18:00

Wygaśnięcie wierzytelności nie determinuje powstania przychodu

Gdy dochodzi do połączenia dwóch spółek poprzez przejęcia, wzajemne zobowiązania i należności tych spółek wygasają, ale nie wskutek. [więcej]


21.05.2018 18:00

Definicja nieruchomości i usług na nieruchomości w podatku VAT

Usługi na nieruchomościach są rozliczane w specyficzny sposób na potrzeby podatku VAT. Dlatego dobrze jest wiedzieć, co należy rozumieć pod. [więcej]


21.05.2018 18:00

Otrzymane odstępne z podatkiem VAT?

Opodatkowaniu VAT podlegają świadczenia odpłatne, czyli odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Jeżeli otrzymanie. [więcej]


21.05.2018 8:00

Fiskus bierze się za kontrolę handlu kryptowalutami

Fiskus żąda od giełd kryptowalutowych szczegółowych danych o ich graczach. Interesują go dane identyfikacyjne poszczególnych uczestników,. [więcej]


18.05.2018 13:00

Wykup samochodu z leasingu na fakturę dla firmy ale na cele prywatne

Użytkowanie samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego jest zakupem usługi. A wykup samochodu z leasingu - zakupem towarów. [więcej]