Podatki


13.07.2018 18:00

Prawidłowy certyfikat rezydencji podatkowej obniża podatek

Certyfikat rezydencji podatkowej wskazuje, gdzie dany podmiot podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dzięki niemu kontrahent może. [więcej]


13.07.2018 18:00

Ulga prorodzinna: ważne wychowywanie dziecka

Na potrzeby ulgi prorodzinnej nie wystarczy tylko posiadać władzy rodzicielskiej, ale trzeba ją faktycznie sprawować. Dlatego też gdy jeden z. [więcej]12.07.2018 13:00

Podatek od sprzedaży nieruchomości: fiskus przeczy sam sobie

Czy fiskus w wydanej interpretacji może stwierdzić jedno, a decyzji podatkowej zupełnie co innego? Tak - wystarczy że wskaże, iż stan. [więcej]


12.07.2018 13:00

Rozliczenie VAT od zakupu, remontu i sprzedaży mieszkań

Pierwsze zasiedlenie to przyjęcie do używania lokalu mieszkalnego po jego wybudowaniu, nawet gdy nie jest to czynność odpłatna. [więcej]


12.07.2018 13:00

Koszty uzyskania przychodów a wydatki na nabycie praw autorskich

Firma nabywająca prawa autorskie, a więc prawo do korzystania z cudzych dzieł, ponosi z tego tytułu określone koszty. Te mogą być ujęte w. [więcej]


11.07.2018 18:00

System podzielonej płatności: specyfika rachunku VAT

Jak działają rachunki VAT? Wpływać na nie mogą jedynie określone środki pieniężne. Tak samo rachunek ten można obciążać jedynie w. [więcej]


11.07.2018 18:00

Sprzedaż samochodu osobowego wyłączonego z firmy

Nie ma przeszkód, aby podatnik najpierw wprowadził swój prywatny samochód do majątku firmowego, a po pewnym czasie przekazał go ponownie do. [więcej]


10.07.2018 18:00

Przekształcenia spółek w 2018 r. tylko ze względów ekonomicznych

Do końca 2017 r. wnosząc całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część do spółki, nie trzeba było się przejmować podatkiem. [więcej]


10.07.2018 18:00

Dokumentacja podatkowa: cyfryzacja firm nieunikniona

JPK_VAT (czyli obligatoryjne przekazywanie fiskusowi elektronicznych rejestrów VAT) był początkiem rewolucji w zakresie kontaktów z fiskusem. [więcej]


10.07.2018 18:00

Umowa dożywocia czyli sprzedaż nieruchomości bez podatku

Niewątpliwie umowa dożywocia jest odpłatnym zbyciem posiadanej nieruchomości. W zamian za przeniesienie jej własności dotychczasowy. [więcej]