Podatki


12.02.2020 13:00

Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna organów KAS?

Z początkiem 2017 r. do systemu prawnego trafiło pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów. Rozwiązanie to polega na tym, że gdy. [więcej]


12.02.2020 13:00

Ulga rehabilitacyjna tylko za okres niepełnosprawności

Niezbędnym warunkiem do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o zakwalifikowaniu jej do. [więcej]11.02.2020 18:00

Komornik sądowy bez VAT rozliczy w pełni samochód osobowy

Czynności komornicze wykonywane wyłącznie w ramach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego nie są objęte VAT-em. W takim zakresie. [więcej]


11.02.2020 18:00

Nie każda zmiana umowy spółki wymaga zapłaty PCC

Zarówno umowa spółki jak i zmiana umowy spółki są obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi tutaj 0,5%. [więcej]


11.02.2020 18:00

Odliczenia od dochodu PIT 2019: ulga rehabilitacyjna

Przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym bądź dochody objęte skalą podatkową pozwalają na odliczenie od nich przed opodatkowaniem. [więcej]


10.02.2020 18:00

Wydatek poniesiony za kogoś a koszty podatkowe

Może się zdarzyć, że wydatek dotyczący jednego podmiotu fizycznie zostanie poniesiony przez kogoś zupełnie innego. Czy w takim przypadku. [więcej]


10.02.2020 18:00

Darowizna pieniędzy: obowiązki podatkowe darczyńcy

Podatkowi od spadków i darowizn podlega obdarowany czy nabywca świadczeń, a nie darczyńca/podmiot przekazujący takie świadczenia. [więcej]


10.02.2020 18:00

Preferencyjne rozliczenie podatku także przy spóźnionym PIT

Aby rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko bądź razem z małżonkiem, obok spełnienia szeregu warunków materialnych, o. [więcej]


07.02.2020 18:00

Przerwanie a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Podatki po upływie określonego terminu się przedawniają. Gdy to nastąpi, fiskus nie może ich skutecznie egzekwować. Ordynacja podatkowa. [więcej]


07.02.2020 18:00

Podzielona płatność: zapłata do komornika nie pozbawia kosztów podatkowych

niestosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności jest równoznaczne z pozbawieniem się kosztów uzyskania przychodu. [więcej]