Podatki


18.07.2018 18:00

Przestępstwa gospodarcze: Fałszerze faktur karani jak zabójcy

Resort sprawiedliwości chce zaostrzenia kar dla przedsiębiorców nierzetelnie rozliczających się z fiskusem oraz sporządzających puste. [więcej]


18.07.2018 18:00

Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzeń pracowniczych

Wypłacane pracownikom pensje są kosztem dla pracodawcy, który ujmuje on w rachunku podatkowym. Moment takiego ujęcia będzie jednak różny w. [więcej]18.07.2018 18:00

Moment opodatkowania VAT usług ochrony

Datą, w którym należy wykazać obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług ochrony, jest dzień wystawienia faktury. Wyjątkiem jest. [więcej]


17.07.2018 13:00

Podatek VAT: Sprzedaż nieruchomości w dacie aktu notarialnego

To data podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na nowego nabywcę wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego. [więcej]


17.07.2018 13:00

MF wyjaśnia: zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności

split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, póki co jest rozwiązaniem dobrowolnym. Polega on na podziale przelewu regulujące. [więcej]


16.07.2018 13:00

Rozliczenie w PIT i CIT ulepszenia środka trwałego w 2018 r.

Gdy poniesione w roku nakłady na ulepszenie środka trwałego nie przekroczą limitu 10. 000 zł, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów. [więcej]


16.07.2018 13:00

Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

W czerwcu NSA podjął decyzję o tym, czy wypracowane w latach poprzedzających 2015 r. zyski przez spółkę kapitałową w chwili jej. [więcej]


16.07.2018 13:00

Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej w podatku dochodowym

Członek rady nadzorczej, który jedzie z miejsca zamieszkania do siedziby spółki – mieszczącej się w innej miejscowości, w celu udziału w. [więcej]


16.07.2018 8:00

Postawienie zarzutu przestępstwa skarbowego a przedawnienie

Ten kto nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki podatkowego albo się od nich uchyla, musi się liczyć z odpowiedzialnością karną skarbową za. [więcej]


13.07.2018 18:00

Prawo do odliczenia VAT z faktur od podmiotu niezarejestrowanego

Czy brak rejestracji kontrahenta przekreśla prawo do odliczenia VAT z wystawionych przez niego faktur? Okazuje się że nie, pod warunkiem że. [więcej]