Podatki


25.06.2019 13:00

Przekształcenie i sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

Kosztami nabycia – uwzględnianymi w rachunku podatkowym przy liczeniu podatku od sprzedaży nieruchomości, są wydatki, które zbywca musiał. [więcej]


24.06.2019 13:00

Zakup hulajnogi elektrycznej w działalności gospodarczej

Hulajnoga elektryczna jako firmowy środek transportu? Dlaczego nie. Jeżeli faktycznie przedsiębiorca, w celu szybszego dojazdu w różne miejsca. [więcej]24.06.2019 13:00

Od napiwków też trzeba pobrać zaliczkę na podatek dochodowy

Fiskus podkreśla, że napiwki, które zostawiają kelnerom klienci, zawsze są opodatkowane podatkiem dochodowym. Mogą jedynie być zaliczane do. [więcej]


24.06.2019 8:00

Zakończenie budowy w podatku od nieruchomości

Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są m. budynki i budowle. Gdy te służą działalności gospodarczej, podatek ten jest odpowiednio. [więcej]


22.06.2019 8:00

Od których umów trzeba zapłacić PCC i w jaki sposób?

Zawierając określone umowy cywilnoprawne, trzeba się liczyć z zapłaceniem z tego tytułu daniny do fiskusa, w postaci podatku od czynności. [więcej]


21.06.2019 13:00

Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie podatku

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego, o którym podatnik został powiadomiony, wydłuża bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego. [więcej]


21.06.2019 13:00

Korepetycje z języka angielskiego poza działalnością gospodarczą

Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej,. [więcej]


19.06.2019 18:00

Biała lista podatników VAT czyli sankcje finansowe dla firm

Ustawa o VAT nie wymaga, aby podatnicy dochowywali należytej staranności w doborze swoich kontrahentów. Ustawodawca dostrzegając tę. [więcej]


19.06.2019 18:00

Rezydencja podatkowa a rozliczenie w PIT dochodów z Holandii

Polak, który na stałe wyjechał za granicę, czyli wówczas, gdy poza pracą również zamierza tam stale mieszkać i ma ośrodek swoich. [więcej]


18.06.2019 18:00

Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

Co do zasady kary umowne stanowią koszty uzyskania przychodu. Od reguły tej występują jednak wyjątki, których jeden dotyczy wadliwego. [więcej]