Podatki


30.08.2019 8:00

Dropshipping możliwy bez podatku VAT?

Coraz popularniejszy dropshipping, czyli pośrednictwo w zakresie sprzedaży towarów zagranicznego podmiotu, może być zwolniony z VAT. [więcej]


30.08.2019 8:00

Koszty firmy: czy zobowiązania można regulować z cudzego konta bankowego?

Nie ma przepisu, który nakazywałby regulowanie zobowiązań firmowych jedynie z rachunku firmowego. Jak najbardziej w tym celu można. [więcej]29.08.2019 18:00

Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

Podatkowe grupy kapitałowe to rozwiązanie pozwalające na istotne oszczędności. Spółki wchodzące do PGK są bowiem traktowane jak jeden. [więcej]


29.08.2019 18:00

Firmowy samochód osobowy z VAT marżą?

Towary używane nabyte w celu dalszej odsprzedaży od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. nie będących czynnymi podatnikami. [więcej]


28.08.2019 18:00

Podróż służbowa samochodem prywatnym przedsiębiorcy w podatku VAT

Czy od wydatków na eksploatację prywatnego samochodu osobowego można odliczyć VAT? Tak jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje go w firmie do. [więcej]


28.08.2019 18:00

Zmiany w Dyrektywie VAT dotkną rozliczeń unijnych

Szykują się zmiany w prawie unijnym w zakresie podatku od wartości dodanej. Mają one wejść w życie z początkiem przyszłego roku, a dotkną. [więcej]


28.08.2019 18:00

Składanie deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnicy są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji VAT. Formularze takie trzeba jednak. [więcej]


27.08.2019 18:00

Ważniejsze zmiany w podatku VAT od września 2019 r.

W połowie sierpnia została ogłoszona nowelizacja ustawy o VAT, która w dużej mierze w życie wchodzi już z początkiem września 2019. [więcej]


27.08.2019 18:00

TSUE wyjaśnia: rozliczenie VAT od usług budowlanych

TSUE wydał wyrok, który szerokim echem odbije się w branży budowlanej. Mianowicie wskazał, jak należy rozumieć pojęcie wykonania usługi. [więcej]


27.08.2019 18:00

Szacowanie wartości początkowej mieszkania na potrzeby amortyzacji

Wartość początkową środka trwałego – budynku – co do zasady ustala się w wysokości faktycznie poniesionych na jej nabycie czy. [więcej]