Podatki


14.08.2018 18:00

Załadunek sztuk padłych bez podatku dochodowego

Dochody z działalności rolniczej są wyłączone z podatku dochodowego. Zdaniem fiskusa do dochodów tych należy zaliczyć także wynagrodzenie. [więcej]


13.08.2018 13:00

Prewspółczynnik VAT: Fiskus interpretuje przepisy na swoją korzyść

Samorządy terytorialne mogą odliczyć VAT tylko w tej części, w jakiej ich sprzedaż jest opodatkowana. A wykonują one bardzo często. [więcej]10.08.2018 18:00

Pensja dyrektora maltańskiej spółki bez podatku w Polsce

Ile podatku zapłaci dyrektor maltańskiej spółki? Jeżeli działa na podstawie umowy powołania – nic i to zarówno w Polsce jak i na Malcie. [więcej]


10.08.2018 18:00

Aport środków trwałych do spółki w podatku dochodowym

Spółka wnosząc do innej spółki aport niepieniężny za jej udziały uzyskuje z tego tytułu przychód w postaci wartości nominalnej objętych. [więcej]


09.08.2018 18:00

Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

Nieściągalne wierzytelności co do zasady mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, o ile się nie przedawniły (i wcześniej. [więcej]


09.08.2018 18:00

Kiedy urząd skarbowy nie informuje o wszczęciu kontroli podatkowej

Co do zasady fiskus musi informować podatnika o tym, że zamierza u niego przeprowadzić kontrolę. Zawiadomienie powinno tutaj zostać doręczone. [więcej]


09.08.2018 18:00

Wystawna kolacja w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

Tylko wartość wyżywienia mieszcząca się w ustawowych limitach diet nie stanowi dla pracownika przychodu, od którego należy zapłacić. [więcej]


08.08.2018 13:01

Jednorazowa pożyczka dla członka zarządu spółki: VAT czy PCC?

Gdy jest VAT, nie ma PCC. To ogólna zasada występująca w podatkach, m. w przypadku umów pożyczki. [więcej]


08.08.2018 13:01

Korzystanie z różnych metod amortyzacji środków trwałych

Po zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększeniu uległa kwota wartości początkowej środków trwałych, do. [więcej]


07.08.2018 18:00

PCC od umowy pożyczki zawartej z firmą

Jeżeli tylko umowa pożyczki skutkuje tym, że jest ona objęta zakresem opodatkowania VAT-em, w którym to podatku korzysta ze zwolnienia. [więcej]