Podatki


22.11.2018 13:00

Sprzedaż wysyłkowa dla podatnika unijnego a zwolnienie z VAT

Gdy roczna wartość sprzedaży przedsiębiorcy nie przekracza 200. 000 zł, ten może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Ustawodawca. [więcej]


22.11.2018 13:00

Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

Określone kary umowne i odszkodowania nie są podatkowymi kosztami uzyskania przychodu. Fiskus, dbając jednak o interes fiskalny Skarbu Państwa,. [więcej]22.11.2018 13:00

Podatek od darowizny nieruchomości: ulgą objęty tylko budynek, nie grunt

W przypadku darowizny udziału w nieruchomości, ciężary obciążające taką darowiznę, przy ustalaniu jej czystej wartości, należy. [więcej]


21.11.2018 13:00

Spóźniony zwrot VAT zagrożeniem dla płynności finansowej firmy

Co do zasady fiskus ma 25, 60 lub 180 dni na dokonani zwrotu podatku VAT. Terminy te liczy się od dnia złożenia deklaracji, w której wykazano. [więcej]


21.11.2018 13:00

Wynajem i sprzedaż wybudowanych mieszkań to działalność gospodarcza

Działania polegające na zakupie nieruchomości, wybudowaniu na nim budynku wielomieszkaniowego i oddaniu lokali w najem, a także ich. [więcej]


20.11.2018 18:00

Kiedy darowizna firmowej nieruchomości poza podatkiem VAT?

Darowizny towarów należących do majątku firmowego również podlegają opodatkowaniu VAT-em. Jest tak jednakże tylko wówczas, gdy od zakupu. [więcej]


20.11.2018 18:00

Jaki VAT na dostawę wyrobów stalowych wraz z usługą malowania

Na ogół nabywane przez klienta świadczenie składa się z wielu czynności pobocznych tworzących jedną całość. Część z nich sprzedawca. [więcej]


20.11.2018 18:00

Dofinansowanie wynagrodzenia uczniów jest opodatkowane

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego są uprawnieni do otrzymania dofinansowania kosztów. [więcej]


19.11.2018 18:00

Zakup działki budowlanej jako inwestycji nie jest celem mieszkaniowym

Jedynie przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe zwalnia je od podatku dochodowego. Celem mieszkaniowym. [więcej]


19.11.2018 18:00

Ważniejsze zmiany w podatku dochodowym PIT od 2019 r.

Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych w kosztach działalności, prywatnej sprzedaży nieruchomości i zgłaszania prywatnego najmu, wejdą. [więcej]