Podatki


21.06.2019 13:00

Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie podatku

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego, o którym podatnik został powiadomiony, wydłuża bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego. [więcej]


21.06.2019 13:00

Korepetycje z języka angielskiego poza działalnością gospodarczą

Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej,. [więcej]19.06.2019 18:00

Biała lista podatników VAT czyli sankcje finansowe dla firm

Ustawa o VAT nie wymaga, aby podatnicy dochowywali należytej staranności w doborze swoich kontrahentów. Ustawodawca dostrzegając tę. [więcej]


19.06.2019 18:00

Rezydencja podatkowa a rozliczenie w PIT dochodów z Holandii

Polak, który na stałe wyjechał za granicę, czyli wówczas, gdy poza pracą również zamierza tam stale mieszkać i ma ośrodek swoich. [więcej]


18.06.2019 18:00

Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

Co do zasady kary umowne stanowią koszty uzyskania przychodu. Od reguły tej występują jednak wyjątki, których jeden dotyczy wadliwego. [więcej]


18.06.2019 18:00

Wymiana walut wirtualnych na tradycyjną w podatku VAT

Usługi wymiany walut na tle podatku VAT są niczym innym jak świadczeniem usług, które dodatkowo – jako usługi finansowe, korzystają ze. [więcej]


17.06.2019 18:00

Przeniesienie firmy za granicę bez podatku dochodowego

Obecnie przeniesienie biznesu z jednego miejsca do innego, w tym za granicę, nie jest niczym trudnym ani niezwykłym. Należy jednak pamiętać o. [więcej]


17.06.2019 18:00

Sprzedaż internetowa zwolniona z VAT

Przedsiębiorca otwierający działalność gospodarczą na samym początku, gdy jego obroty nie są zbyt duże, nie musi rozliczać podatku VAT. [więcej]


17.06.2019 8:00

Wymiana informacji podatkowych: fiskus chce wiedzieć więcej

W kwietniu 2019 r zostały znowelizowane przepisy w zakresie wymiany informacji podatkowych. Z jednej strony poszerzyły one uprawnienia organów. [więcej]


14.06.2019 18:00

Odpłatny dział spadku w podatku od spadków i darowizn

Podatkowi od spadków i darowizn podlega m. nabycie spadku czy nieodpłatne zniesienie współwłasności. Dział spadku jest instytucją. [więcej]