Podatki


16.08.2018 18:00

Rozwód i podział majątku a podatek od sprzedaży nieruchomości

Wspólny majątek małżeński jest bezudziałowy. Każdy małżonek dysponuje nim w pełni. Na potrzeby PIT-u majątek taki jest nabywany przez. [więcej]


15.08.2018 13:00

Ujawnienie budynku - środka trwałego w podatku CIT

Częściowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku pozwala na zaliczenie go do środków trwałych. Jeżeli podatnik z czynnością taką. [więcej]14.08.2018 18:00

Kontrakt menedżerski = niskie koszty podatkowe i wysokie stawki podatku

Przychody z tzw. kontraktu menedżerskiego są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Podatnicy nie mogą ich zaliczyć. [więcej]


14.08.2018 18:00

Załadunek sztuk padłych bez podatku dochodowego

Dochody z działalności rolniczej są wyłączone z podatku dochodowego. Zdaniem fiskusa do dochodów tych należy zaliczyć także wynagrodzenie. [więcej]


13.08.2018 13:00

Prewspółczynnik VAT: Fiskus interpretuje przepisy na swoją korzyść

Samorządy terytorialne mogą odliczyć VAT tylko w tej części, w jakiej ich sprzedaż jest opodatkowana. A wykonują one bardzo często. [więcej]


10.08.2018 18:00

Pensja dyrektora maltańskiej spółki bez podatku w Polsce

Ile podatku zapłaci dyrektor maltańskiej spółki? Jeżeli działa na podstawie umowy powołania – nic i to zarówno w Polsce jak i na Malcie. [więcej]


10.08.2018 18:00

Aport środków trwałych do spółki w podatku dochodowym

Spółka wnosząc do innej spółki aport niepieniężny za jej udziały uzyskuje z tego tytułu przychód w postaci wartości nominalnej objętych. [więcej]


09.08.2018 18:00

Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

Nieściągalne wierzytelności co do zasady mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, o ile się nie przedawniły (i wcześniej. [więcej]


09.08.2018 18:00

Kiedy urząd skarbowy nie informuje o wszczęciu kontroli podatkowej

Co do zasady fiskus musi informować podatnika o tym, że zamierza u niego przeprowadzić kontrolę. Zawiadomienie powinno tutaj zostać doręczone. [więcej]


09.08.2018 18:00

Wystawna kolacja w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

Tylko wartość wyżywienia mieszcząca się w ustawowych limitach diet nie stanowi dla pracownika przychodu, od którego należy zapłacić. [więcej]