Podatki


13.05.2019 18:00

Leasing operacyjny samochodu osobowego 2019: opłaty w kosztach podatkowych

Nowe ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych opłat leasingowych dotyczy także starych umów leasingu, w przypadku zmiany. [więcej]


12.05.2019 18:00

Uchwała NSA: zawieszenie biegu przedawnienia podatku

NSA w poszerzonym składzie uznał, że w przypadku wyznaczenia pełnomocnika, to jemu fiskus powinien doręczać pisma, w tym w zakresie. [więcej]10.05.2019 18:00

Zmiany w podatku u źródła w 2019 r.

Rok 2019 przyniósł istotne zmiany w poborze podatku u źródła. Z jednej strony do ustawy podatkowej trafiło pojęcie należytej staranności,. [więcej]


10.05.2019 18:00

Najem nieruchomości: przywrócenie stanu pierwotnego kosztem podatkowym

Gdy zgodnie z zawartą umową najmu nieruchomości, po jej zakończeniu najemca musi przywrócić stan pierwotny tej nieruchomości, ponoszone na. [więcej]


09.05.2019 18:00

Spadek z zagranicy z polskim podatkiem?

Polski fiskus wyciąga ręce po podatek także od spadku otrzymanego z Wielkiej Brytanii, gdy spadkobiercom jest Polak. Uprawnia go do tego bowiem. [więcej]


09.05.2019 18:00

Ulga na zakup kasy fiskalnej online od maja 2019 r.

Od początku maja 2019 r. w polskim systemie prawnym mamy przepisy regulujące kwestię kas fiskalnych online. Ustawodawca pozostawił ulgę na. [więcej]


08.05.2019 18:00

Nowe kasy fiskalne (online) 2019

Z początkiem maja 2019 r. do ustawy o VAT trafiły przepisy regulujące zasady korzystania z kas online. Jednocześnie zaczęło też. [więcej]


08.05.2019 18:00

Gdy spadkodawca nabył prawo do zwolnienia z podatku

Sąd rozstrzygnął, czy spadkobierca musi płacić podatek od sprzedaży nieruchomości w sytuacji, gdy umowę przedwstępną zawarł jeszcze. [więcej]


08.05.2019 18:00

Odliczenie VAT od zakupu działki pod budowę

Od zakupu działki zakupionej najpierw do majątku wspólnego, która jednakże miała służyć jedynie do wybudowania na niej domu i jego. [więcej]


07.05.2019 18:00

Firma na własne nazwisko i spółka cywilna: limit zwolnienia podmiotowego z VAT

W podatku VAT odrębnymi podatnikami są przedsiębiorca prowadzący działalność na własne nazwisko i spółka cywilna, której wspólnikiem. [więcej]