Podatki


08.07.2019 13:00

Nowe przepisy o kasach fiskalnych (online) 2019. Co trzeba wiedzieć?

W maju 2019 r. zostały znowelizowane przepisy w zakresie stosowania kas fiskalnych. Wprowadziły one kasy online, które powoli będą. [więcej]


08.07.2019 13:00

Progi dokumentacyjne: ceny transferowe 2019

Do końca 2018 r. polskie przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych były bardziej rygorystyczne, niż wytyczne OECD. Postanowiono to. [więcej]08.07.2019 13:00

Amortyzacja w firmie kupionego mieszkania

Używane mieszkania służące działalności gospodarczej można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować. Roczna stawka amortyzacji może. [więcej]


05.07.2019 18:00

Sprzedaż środka trwałego: samochodu osobowego w darowiźnie a PIT

Data wprowadzenia samochodu osobowego do środków trwałych firmy obecnie ma bardzo istotne znaczenie przy ustalaniu podatku od ich sprzedaży. [więcej]


05.07.2019 18:00

Rozbudowa i przebudowa budynku z 8% VAT ale zagospodarowanie terenu nie

Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie szkoły na dom pomocy społecznej, są obciążone 8% stawką podatku VAT. Preferencja ta. [więcej]


04.07.2019 18:00

Zerowy podatek dochodowy dla młodych podatników

Z początkiem sierpnia miałyby obowiązywać zmiany, które wprowadzają zerowy PIT dla osób młodych (do ukończenia 26 roku życia). [więcej]


04.07.2019 18:00

Kara umowna za zerwanie umowy najmu jako koszt uzyskania przychodu

Ustawy o podatku dochodowym nie pozwalają zaliczać do kosztów podatkowych wydatków na kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych. [więcej]


04.07.2019 18:00

Sprzedaż w 2019 r. nieruchomości odziedziczonej po ojcu

Z początkiem 2019 r. zmieniły się zasady opodatkowania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli ta została odziedziczona, do. [więcej]


03.07.2019 18:00

Umorzenie odsetek/pożyczki od wspólnika spółki osobowej

Czy pożyczka dla spółki osobowej udzielona przez wspólnika jest korzystna podatkowo? Niestety nie. Otrzymane odsetki będą bowiem stanowiły. [więcej]


03.07.2019 18:00

Likwidacja ogrodu działkowego: odszkodowanie z podatkiem PIT?

Ustawa o PIT zwalnia z podatku odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami w określonych przypadkach i przy. [więcej]