Podatki


02.07.2018 13:00

Usługi rozliczane etapami: moment powstania obowiązku podatkowego

Kiedy kończy się (w tym także częściowo) wykonanie usługi na potrzeby podatku VAT? Organy podatkowe oraz sądy twierdzą, że jest to moment. [więcej]


29.06.2018 18:00

Samochodu brygadowego nie amortyzuje się jednorazowo

Jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu nie przekracza 3,5 tony i nie jest to pojazd specjalny, tylko jeden rząd siedzeń pozwala na to,. [więcej]29.06.2018 18:00

Płatności tylko przelewem bankowym albo brak kosztów podatkowych

Umowy bezterminowe, gdzie przyjęta opłata za okres rozliczeniowy nie przekracza 15. 000 zł - także muszą być regulowane bezgotówkowo. [więcej]


28.06.2018 18:00

Podzielona płatność: czy każdy przedsiębiorca będzie miał rachunek VAT?

Za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy regulujące system podzielonej płatności, a wraz z nimi także rachunki VAT - służące do obsługi. [więcej]


28.06.2018 18:00

Wniesienie nieruchomości do majątku wspólnego nie jest nabyciem

Prawidłowe określenie daty nabycia nieruchomości ma bardzo ważne znaczenie przy określaniu, czy od jej późniejszej sprzedaży trzeba. [więcej]


27.06.2018 18:01

Ryczałt ewidencjonowany z najmu: podwyższony czynsz

Dodatkowa kwota czynszu najmu wypłacana na podstawie zawartego aneksu do umowy, jest przychodem z tzw. prywatnego najmu, który może korzystać z. [więcej]


27.06.2018 18:01

Nowe kryteria należytej staranności w VAT: kontroluj i nie korzystaj z okazji

W kwietniu 2018 r. resort finansów przedstawił zbiór zasad, których należy przestrzegać, aby dochować należytej staranności. Pierwotnie te. [więcej]


26.06.2018 18:00

Leasing samochodu osobowego w podatku VAT i dochodowym

Rozróżniamy dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Każdy z nich ma swoje cechy i jest inaczej rozliczany w podatkach. Przy leasingu. [więcej]


26.06.2018 18:00

Opodatkowanie wynagrodzenia z kilku umów cywilnoprawnych

Gdy wynagrodzenie w umowie zlecenie bądź o dzieło nie przekracza 200 zł, należy je opodatkować w sposób zryczałtowany. Nie zmieni tego. [więcej]


26.06.2018 18:00

Separacja a podatek od darowizny mieszkania

Separacja nie skutkuje ustaniem małżeństwa. To ustaje tylko na skutek śmierci, unieważnienia, uznania za zmarłego czy rozwodu. Powyższe ma. [więcej]