Podatki


04.09.2018 18:00

Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

Co do zasady dłużnik, któremu wierzyciel umorzył dług, musi z tego tytułu rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu. Inaczej jest w. [więcej]


04.09.2018 18:00

Podatek od spadku: długi spadkowe

Podstawą opodatkowania spadku jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów czyli tzw. czysta wartość. [więcej]03.09.2018 18:00

Remont centralnego ogrzewania w uldze rehabilitacyjnej?

Wydatki na przystosowanie/adaptację budynku mieszkalnego do potrzeb niepełnosprawności podatnika mogą być rozliczone w ramach ulgi. [więcej]


03.09.2018 18:00

W 2019 r. szybciej sprzedasz mieszkanie w spadku bez podatku

Nie data śmierci spadkodawcy, a nabycia przez niego nieruchomości będzie brana pod uwagę przy liczeniu pięciu lat, po upływie których. [więcej]


31.08.2018 18:00

Samochody osobowe w podatkach dochodowych 2019

Planowane są zmiany w rozliczaniu w kosztach samochodów osobowych. Resort finansów chce wprowadzić ograniczenia analogiczne do tych, które. [więcej]


31.08.2018 18:00

Historyczne wydatki na szkolenia nie są kosztem podatkowym

Mimo, że określone kursy i egzaminy są niezbędne do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, to nie zawsze wydatki z nimi związane. [więcej]


30.08.2018 13:00

Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

Czy od wniesienia aportu do spółki komandytowej trzeba zapłacić PCC? Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych mówi że tak. Prawo unijne. [więcej]


29.08.2018 13:01

Przekazanie nieruchomości w zamian za udziały w celu ich umorzenia z VAT

Czy przekazanie wspólnikowi nieruchomości w zamian za jego udziały w celu ich umorzenia podlega VAT? Wykształciły się tutaj dwa poglądy. [więcej]


28.08.2018 13:00

Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

Ordynacja podatkowa zawiera przepisy umożliwiające organom podatkowym udzielanie podatnikom ulg w spłacie ich zobowiązań i zaległości. [więcej]


27.08.2018 13:00

Rozliczenie PIT i CIT w związku z obrotem kryptowalutami

Handel kryptowalutami jest dobrze znany polskiemu fiskusowi. Mimo że ustawy podatkowe nie wskazują wprost na takie przychody, to te jednak są. [więcej]