Podatki


06.12.2018 18:00

Koszty podatkowe: racjonalne działanie to nie zawsze maksymalizacja zysku

Fiskus powinien zrozumieć, że osiąganie przychodów i zysków jest możliwe nie tylko poprzez wyprodukowanie określonego produktu, ale. [więcej]


06.12.2018 18:00

Ryczałt ewidencjonowany: wynajem 4 mieszkań to nie działalność

Wynajem czterech prywatnych mieszkań może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym? Rozwiązanie takie jest dopuszczalne, pod warunkiem, że. [więcej]05.12.2018 18:00

Działalność artystyczna czyli twórca z własną firmą

Działalność artystyczna może być promowana przez ustawodawcę. Przejawia się to przykładowo w prawie do stosowania aż 50% kosztów. [więcej]


05.12.2018 18:00

NSA: odpowiedzialność członka zarządu mimo podziału zadań w spółce

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej za zobowiązania osób prawnych odpowiada nie tylko sama spółka, ale także (gdy brakuje jej majątku. [więcej]


05.12.2018 18:00

Spłata kredytu nie jest darowizną i nie podlega podatkowi

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wierzyciel może żądać całości lub części swojego świadczenia od wszystkich dłużników łącznie,. [więcej]


04.12.2018 18:00

Koszty podatkowe gdy prawa autorskie przy umowie o pracę

Gdy pracownicy wykonują pracę twórczą, którą wieńczy powstanie utworu, pracodawca powinien zawrzeć z nimi dodatkową umowę przenoszącą. [więcej]


04.12.2018 18:00

Brytyjskie dochody w polskim zeznaniu podatkowym PIT

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, dochody polskich rezydentów podatkowych z. [więcej]


04.12.2018 18:00

Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym

Dbając o nasze środowisko ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do podatku dochodowego od osób fizycznych ulgi termomodernizacyjnej,. [więcej]


03.12.2018 18:00

Impreza integracyjna a koszty i przychody podatkowe

Kosztem podatkowym są wydatki, które wykazują bezpośredni bądź pośredni związek z przychodami z firmy. Jak taki związek wykazać w. [więcej]


03.12.2018 13:00

W której kolumnie księgi podatkowej remont mieszkania?

Jakie zakupy należy ewidencjonować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Zgodnie z objaśnieniami tylko zakup towarów. [więcej]