Podatki


02.08.2018 13:00

Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

Co do zasady spółka z o. , jako osoba prawna, odpowiada swoim majątkiem za długi, w tym podatkowe. Jeżeli jednak na zaspokojenie zobowiązań. [więcej]


02.08.2018 13:00

Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, otrzymujących rentę socjalną, nie ma znaczenia ich wiek oraz wartość zarobków przy ustalaniu prawa do. [więcej]01.08.2018 13:00

Elektroniczna dokumentacja podatnika zamiast papierowej

Fiskus musi iść z duchem czasu, choć ciężko mu się do tego przyzwyczaić. Przekonał się o tym organ administracji miejscowej, który. [więcej]


01.08.2018 13:00

Alimenty dla żony bez podatku dochodowego

Alimenty w wysokości 700 zł na żonę ponad ten miesięczny limit podlegają opodatkowaniu. Należy jednak odróżnić alimenty od przyznanych. [więcej]


30.07.2018 18:00

Działalność nierejestrowa na świadczenie usług dla firmy małżonka

Żona może pracować w firmie męża i uzyskiwać za tę pracę wynagrodzenia. Mąż jednak, mimo że od pensji takiej będzie musiał obliczyć i. [więcej]


30.07.2018 18:00

Praca obcokrajowca spoza UE: koszty legalizacji pobytu w Polsce

Cudzoziemca starający się o pracę w Polsce, na ogół ponosi z tego tytułu określone koszty (związane z przeprowadzeniem procedury uzyskania. [więcej]


30.07.2018 18:00

Odwołanie darowizny = wyższy podatek przy sprzedaży obligacji

Zdaniem fiskusa odwołanie darowizny skutkuje u darczyńcy nowym nabyciem przedmiotu darowizny. Nie to jest jednak najgorsze. Takie nowe nabycie. [więcej]


27.07.2018 18:00

Dziurę budżetową załatają … przedsiębiorcy

W latach 2018-2019 deficyt budżetowy może zbliżyć się do 3% PKB. A skoro największa część wpływów pochodzi z podatków, to tutaj będą. [więcej]


27.07.2018 13:00

Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

Czy wypłacone zwolnionemu pracownikowi odszkodowanie za nieprawne działania pracodawcy wykazuje związek z uzyskiwanymi przychodami z. [więcej]


27.07.2018 13:00

Odwrotne obciążenie a status małego podatnika

Mały podatnik może korzystać z rozliczeń kwartalnych czy amortyzować jednorazowo swoje środki trwałe. Ustalać status małego podatnika pod. [więcej]