10.04.2018 8:00

Pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym i karnym skarbowym

Świadek w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym może ustanowić pełnomocnika, jeśli wymagają tego jego interesy. Na przykład toczy się...