Prawo


18.03.2018 8:01

Jak szybko i bezpiecznie założyć spółkę przez internet?

W dzisiejszych czasach pokaźną część spraw możemy załatwić bez ruszania się sprzed ekranu monitora. Zupełnie oczywistą sprawą są... [więcej]


15.03.2018 8:01

Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

Artykuł przedstawia zagadnienie przedawnienia roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. [więcej]


12.03.2018 10:30

Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

Kancelaria Prawna Skarbiec przedstawia problematykę związaną z ubieganiem się o zamówienia publiczne przez przedsiębiorstwa, które są w... [więcej]


09.03.2018 6:39

Czym jest skarga pauliańska? Przesłanki i jej elementy

Wierzyciele mają do dyspozycji narzędzie, które pozwoli im odzyskać długi nawet w sytuacji, gdy dłużnik przepisze swój majątek na osoby... [więcej]


06.03.2018 13:01

Sukcesja majątku po śmierci przedsiębiorcy wciąż problematyczna

Sukcesja majątku po śmierci przedsiębiorcy to wciąż nierozwiązany problem, mimo iż projekt ustawy w tej sprawie został zgłoszony już w... [więcej]


05.03.2018 13:01

Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

Sad Najwyższy orzekł, że komornik, który sprzedał na licytacji mieszkanie dłużnika, wobec którego sąd ogłosił później upadłość... [więcej]


05.03.2018 10:28

Upadłość i restrukturyzacja a umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Postepowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne ma wpływ na zakres kompetencji członków zarządu. Kompetencje te ulegają różnym... [więcej]


02.03.2018 7:37

Umowa przedwstępna: zwrot nienależnego świadczenia bez przedawnienia

Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli umowa właściwa nie dochodzi do skutku, wówczas świadczenie przekazane w ramach umowy przedwstępnej staje... [więcej]


01.03.2018 12:31

Długi w spadku. Co z nimi zrobić?

Otrzymanie spadku niestety nie zawsze jest radosną wiadomością. Bywa bowiem i tak, że spadkobiercy - wraz z majątkiem zmarłego - przypadają... [więcej]


01.03.2018 11:17

Postępowanie restrukturyzacyjne - układ częściowy

Artkuł dotyczy jednego z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonego 1 stycznia 2016 roku, a mianowicie układu częściowego,... [więcej]