07.06.2018 13:03

Ograniczenie sprzedaży obligacji korporacyjnych "to rozwiązanie z kategorii naiwnych"

Wadliwy może być sposób dystrybucji obligacji korporacyjnych, jego konstrukcja czy sprzedaż, a nie sam instrument finansowy - mówiła minister finansów Teresa Czerwińska pytana, czy w związku z sytuacją spółki GetBack powinno się ograniczyć emisję obligacji koropracyjnych.