Inwestycje

 
19.10.2021 13:05

Czy przedmiot leasingu może być sprzedany?

Umowa leasingu może zawierać postanowienia zobowiązujące finansującego do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego, po upływie oznaczonego w umowie czasu lub z chwilą uiszczenia wszystkich rat leasingu, bez dodatkowych oświadczeń woli. [więcej]19.10.2021 13:05

Dolar zyskuje na światowym pogorszeniu finansowym.

Maj był bardzo dobrym miesiącem dla dolara: indeks dolarowy zyskał prawie 2%. Biorąc pod uwagę intensyfikację obaw o strefę euro i jasne oznaki twardego lądowania Chin można stwierdzić, że kurs dolara powinien być lepszy niż jest. [więcej]


19.10.2021 13:05

Komisja Europejska ostrzega: uwaga na kredyt przez internet

Badanie przeprowadzone z inicjatywy Komisji Europejskiej, dotyczące stron internetowych oferujących kredyty i pożyczki konsumenckie nie może napawać optymizmem. Nieprawidłowości różnego typu wykryto bowiem na 393 z 562 skontrolowanych stron. [więcej]


19.10.2021 13:05

Jak długo euro może opierać się nieuniknionemu?

Jak niedawno pisaliśmy, warto zwrócić uwagę na fakt, że kurs euro nie jest dużo niższy. Zastanówmy się – europejscy politycy otwarcie mówią, że Grecja może być zmuszona opuścić strefę euro; ostro spadające ceny nieruchomości w Hiszpanii niosą za sobą ogromne ryzyko, nie tylko dla sektora bankowego. [więcej]


19.10.2021 13:05

Pekin nie może sobie już dłużej pozwalać na uniki.

Wczorajsze dane handlowe dostarczyły nowych dowodów na osłabienie chińskiej gospodarki. Wzrost importu w kwietniu wyniósł zaledwie 0,3% rok do roku, co pozwala sądzić, że popyt krajowy znacznie się osłabił. [więcej]

 
19.10.2021 13:05

Ile szef może wiedzieć o pracowniku

Pracodawcy coraz częściej sięgają po nowoczesne techniki, by zbierać informacje o swoich pracownikach. Nie wszystko jednak szefom wolno. Kodeks pracy w art. [więcej]


19.10.2021 13:05

Niewypłacalny dłużnik ….i co dalej?

Brak płynności finansowej w obrocie gospodarczym może doprowadzić do wszczęcia postępowania upadłościowego. Nie zawsze jednak majątek dłużnika jest likwidowany, bowiem czasami istnieje możliwość zawarcia układu. [więcej]


19.10.2021 13:05

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontra przedsiębiorca

Pewne działania przedsiębiorców, wymierzone przeciw konkurencji oraz interesom konsumentów zostały uznane przez ustawodawcę za szczególnie szkodliwe. Z tego względu podejmowanie zabronionych w ustawie działań z tego zakresu poddano szczególnej odpowiedzialności finansowej, które uznano za środki mające za zadanie powstrzymać przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami. [więcej]