03.09.2018 8:03

GDDKiA chce odciąć wykonawcom możliwość zmiany umów

GDDKIA chce, by sąd rozstrzygnął, czy z kontraktów można wyłączyć przepisy Kodeksu cywilnego. To by utrudniło wykonawcom wprowadzanie zmian w umowach, w razie wystąpienia nieprzewidywanych okoliczności.