Aktualności Finanse - Portal Finansowy

Fundusze


18.08.2018 18:01

Jest zgoda UOKiK dla przejcia BPH TFI. Teraz wszystko w rkach KNF

Do Komisji liczna grupa klientw BPH TFI zoya wniosek o zablokowanie transakcji. [więcej]


18.08.2018 18:01

Fundusze pienine i gotwkowe. Daj zarobi jak lokata, a i tak robi furor

Polacy wpacaj co miesic do funduszy inwestycyjnych miliardy zotych. Najwicej pienidzy nie trafia jednak na gied, ktra przyniosa przez ostatni rok ponad 20 proc. zyskw. Upodobalimy sobie fundusze. [więcej]


18.08.2018 18:00

Eksperci komentuj ostrzeenie fiskusa. "Szkoda, e fundusze poszy na pierwszy ogie"

Ostrzeenie Ministerstwa Finansw dotyczce agresywnej optymalizacji podatkowej moe zaniepokoi korzystajcych z Funduszy Inwestycyjnych Zamknitych (FIZ), ktre restrukturyzoway struktury swoich grup - oceniaj eksperci rozmawiajcy z PAP. [więcej]


18.08.2018 18:00

Zyski PTE w d. Pacimy im setki milionw za wyniki gorsze od WIG20

W kwietniu Otwarte Fundusze Emerytalne day rednio 5 proc. zysku, a od pocztku roku prawie 15 proc. - poday Analizy Online. Bardzo dobre wyniki? Tylko jeli nie patrze na to, co si dziao na polskiej giedzie. aden z funduszy nie by lepszy od indeksu WIG20. Nie lepiej byo w ubiegym roku, kiedy za zarzdzanie PTE pobray od uczestnikw funduszy cznie 866 mln z. [więcej]


18.08.2018 18:00

Polacy bardziej sceptyczni wobec funduszy akcji. To efekt osabienia hossy na giedzie

Fundusze inwestycyjne wci ciesz si spor popularnoci wrd Polakw. [więcej]


18.08.2018 18:00

Przejcie BPH TFI. Konkurent za 20 mln z kupi wszystkie akcje

Negocjacje w sprawie przejcie toczyy si ju od lutego, ale zarzd Altus TFI nie poinformowa o nich. [więcej]


18.08.2018 18:00

Zaostrza si walka o miliardy zotych z portfeli Polakw. Fundusze ju wiedz, e rzd wprowadzi REIT-y

Przedstawiciele funduszy s ju nawet gotowi obiecywa drobnym inwestorom gwarantowane zyski. [więcej]


18.08.2018 18:00

Magia hossy na GPW. Fundusze akcji znw przycigaj setki milionw zotych

Najnowsze dane potwierdzaj, e Polacy znw chtnie kupuj jednostki funduszy akcji. [więcej]


18.08.2018 18:00

Polacy masowo kupuj akcje, gdy gieda jest ju na szczycie. Ten schemat moe si powtrzy

Coraz wicej drobnych inwestorw przypomina sobie o moliwoci lokowania pienidzy w funduszach akcji. Czy jednak nie jest za pno? [więcej]


18.08.2018 18:00

Polacy rzucili si na fundusze akcji. Wbrew pozorom dostrzegli hoss do pno

Dane z funduszy inwestycyjnych pokazuj wany przeom na polskim rynku. [więcej]