Finanse


11.04.2019 18:00

Istnieje scenariusz paraliżu matur

Część strajkujących nauczycieli planuje nie dopuścić uczniów do matur. Dziennikarze radiowej Trójki dotarli do apelu i instrukcji w tej sprawie krążącej na zamkniętych forach strajkujących - podaje w czwartek Polskie. [więcej]


11.04.2019 18:00

Kolejne jaskółki zwiastują wiosnę w chińskiej gospodarce

W Chinach pojawiło się już kilka jaskółek zwiastujących upragnioną wiosnę w gospodarce po srogiej zimie. [więcej]11.04.2019 18:00

Korporacje samorządowe: oświata pogrąża samorządowe kasy

Koszty zmian w systemie oświaty oraz niedoszacowania środków przekazywanych samorządom na podwyżki płac nauczycieli w latach 2017 - 2018 szacujemy na kwotę 6,6 mld złotych - wynika z raportu przygotowanego przez korporacje. [więcej]


11.04.2019 18:00

Projekt zmniejszający podatek dla KGHM wrócił do komisji

Poprawki zmniejszające oraz zawieszające podatek miedziowy, który w tej chwili płaci tylko KGHM, zgłosili posłowie podczas drugiego czytania projektu zmian w czwartek. Skarżyli się także, że nie poznali stanowiska rządu. [więcej]


11.04.2019 18:00

Premier: nasze działania mają na celu wypychanie grup społecznych z dolnych warstw do klasy średniej

Nasze działania o charakterze społeczno-demograficzno-rozwojowym mają na celu również wypychanie grup społecznych z tych dolnych warstw w kierunku klasy średniej - mówił w czwartek podczas wykładu w Trybunale Konstytucyjnym. [więcej]


11.04.2019 18:00

Przepisy ws. przewoźników nie zostaną przyjęte w tej kadencji PE; to korzystne dla Polski

Choć PE na ostatniej sesji plenarnej w Brukseli poparł propozycje nowych regulacji ws. objęcia przewoźników przepisami o delegowaniu, te regulacje nie zostaną przyjęte w obecnej kadencji PE, bo nie ma na to czasu. To korzystny. [więcej]


11.04.2019 18:00

Karczewski: nauczyciele podjęli decyzję o strajku świadomi, że za ten okres nie dostaną wynagrodzenia

Jeżeli nauczyciele podjęli decyzję o strajku, to chyba zupełnie świadomie, że za ten okres, w którym się nie pracuje, nie uzyskuje się wynagrodzenia, chyba że uzyska się z innych źródeł - powiedział w czwartek marszałek. [więcej]


11.04.2019 18:00

Szwajcaria chce zrezygnować z "rezerwy kawowej"

Szwajcarski rząd planuje zrezygnować z narodowego zapasu kawy, który obowiązywał od międzywojnia. Łącznie szwajcarskie firmy musiały utrzymywać 15,3 tysiące ton kawowej rezerwy. [więcej]


11.04.2019 13:00

Polska coraz bliżej Włoch

Polska zbliża się pod względem PKB per capita do Włoch i jest szansa, że w drugiej połowie przyszłej dekady wyprzedzi Włochy pod względem tego wskaźnika. Choć nie znaczy to, że przeciętny Polak będzie równie majętny, co przeciętny Włoch. Ale jest to dobry obraz ścieżki, którą Polska podąża na drodze do grupy państw najbardziej rozwiniętych. [więcej]


11.04.2019 13:00

Wykształceni bezrobotni

Mimo że większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia, to nadal niemałą grupę stanowią ci po studiach wyższych.  

]]>. [więcej]