Fakty


17.05.2021 18:00

Czy "Nowy Ład" podniesie ceny mieszkań?

W sobotę ogłoszony został "Nowy Ład", a w jego ramach min. program pomocy przy zakupie pierwszego mieszkania. Zakłada on dopłaty do kredytów. [więcej]


17.05.2021 18:00

Długi Polaków wobec telekomów wzrosły w czasie pandemii o 280 mln zł

W czasie pandemii wzrosło zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne. Szkoły przeszły na nauczanie zdalne, a firmy na home office. [więcej]17.05.2021 13:00

Fiskus chce podatek od straty podatkowej jednej spółki w PGK

Cały sens tworzenia podatkowej grupy kapitałowej polega na tym, że podatek jest liczony od przychodów i kosztów wszystkich spółek. [więcej]


17.05.2021 13:00

Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

Zdaniem fiskusa obecne zasady rozliczeń faktur korygujących in minus są prostsze aniżeli te sprzed 2021 r. Wystarczy mieć tutaj podstawową. [więcej]


17.05.2021 13:00

Zmniejszenie udziałów w spółce komandytowej w podatku dochodowym

W momencie wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, jego przychodem jest wartość środków pieniężnych otrzymanych z tytułu tego. [więcej]


17.05.2021 13:00

Handel zagraniczny I-III 2021: saldo na poziomie 10,9 mld PLN

W I kwartale 2021 eksport i import przyspieszył. Obroty w eksporcie wzrosły o 14,6% i wyniosły 298,8 mld PLN, a w imporcie o 12,3% do 287,9. [więcej]

 
17.05.2021 13:00

Nowy Ład: gwarancja do kredytu hipotecznego skróci drogę do własnego M?

W sobotę zaprezentowany został "Nowy Ład", a w jego ramach min. założenia polityki mieszkaniowej. Jedna z propozycji jest program gwarancji. [więcej]


17.05.2021 13:00

E-commerce szansą dla rozwoju sektora MŚP?

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, firmy prowadzące aktywność w e-comerce uzyskują z tego. [więcej]


17.05.2021 13:00

Restauratorzy wrócili do pracy

Wreszcie, po długim lockdownie, otworzyły się ogródki restauracyjne. 28 maja będę się mogły otworzyć także wnętrza lokali. [więcej]