Fakty


04.09.2018 18:00

Najem prywatny czy firmowy? Nie decyduje podatnik a okoliczności

Zasady rozliczania przychodów z najmu zależą od tego, czy ten stanowi odrębne źródło przychodów czy też działalność gospodarczą. [więcej]


04.09.2018 18:00

Usługi powiernicze czyli anonimowy zakup akcji

Co daje zawarcie umowy powierniczej? Przede wszystkim anonimowość mocodawcy, w imieniu którego powiernik wykona określone czynności. [więcej]


04.09.2018 18:00

Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

Co do zasady dłużnik, któremu wierzyciel umorzył dług, musi z tego tytułu rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu. Inaczej jest w. [więcej]


04.09.2018 18:00

Podatek od spadku: długi spadkowe

Podstawą opodatkowania spadku jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów czyli tzw. czysta wartość. [więcej]


04.09.2018 13:00

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zmiany od 4 września 2018

W życie weszła dziś ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która wprowadziła nową definicję tajemnicy. [więcej]


04.09.2018 13:00

UOKiK dla rolnictwa - kontrole w skupach i nie tylko

Rynek rolno-spożywczy znajduję się pod nieustającą kontrolą ze strony UOKiK. Badane są m. ceny owoców i warzyw w łańcuchu dostaw, ich. [więcej]


04.09.2018 13:00

Syndrom pourlopowy? Czas na własny biznes

Dla wielu Polaków powrót do pracy po kilkutygodniowym urlopie do doświadczenie graniczące z traumą. Jeśli syndrom pourlopowy towarzyszy ci po. [więcej]


04.09.2018 13:00

Polacy chętnie korzystają z programu „Dobry start”

Wakacje mamy za sobą. Dla wielu polskich rodziców nadszedł więc czas kompletowania przyborów do szkoły. Dane CBOS wskazują, że w minionym. [więcej]


04.09.2018 13:00

Trend Micro: zagrożenia internetowe I poł. 2018

Cyberprzestępcze metody działania z dnia na dzień stają się coraz bardziej wyrafinowane, a liczba ataków stale rośnie, co jest efektem m. [więcej]


04.09.2018 13:00

Ubezpieczenie turystyczne opłacisz już na urlopie, ale...

Polacy udający się na zagraniczne wakacje coraz częściej decydują się na zakup ubezpieczenia turystycznego. Ci, którzy nie zadbali o nie. [więcej]