Fakty


12.02.2020 13:00

Handel zagraniczny I-XII 2019. Eksport i import w górę

GUS opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie styczeń - grudzień 2019 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. [więcej]12.02.2020 13:00

Koronawirus to 26 mld USD strat tygodniowo. Straci też PKB?

Jak szacują ekonomiści firmy Euler Hermes, wysokość strat, jakie ponosić może tygodniowo eksport towarów i usług do Chin w związku z. [więcej]


12.02.2020 13:00

Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna organów KAS?

Z początkiem 2017 r. do systemu prawnego trafiło pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów. Rozwiązanie to polega na tym, że gdy. [więcej]


12.02.2020 13:00

Ulga rehabilitacyjna tylko za okres niepełnosprawności

Niezbędnym warunkiem do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o zakwalifikowaniu jej do. [więcej]


12.02.2020 13:00

Wolne niedziele nie zachwiały centrami handlowymi?

W opinii osób, które sprzeciwiały się zakazowi handlu w niedzielę, ustawowe ograniczenia miały przełożyć się na niższą odwiedzalność. [więcej]


12.02.2020 13:00

Nowoczesne metody rekrutacji. Jak i gdzie szukać pracownika?

W dobie rynku pracy pracownika i zataczających coraz to szersze kręgi deficytów kadrowych staje się jasna, że kluczem do sukcesu staje się. [więcej]


12.02.2020 8:00

Budowa domu na działce rolnej. Łatwiej o kupno gruntu?

Od 2016 roku obowiązywały w naszym kraju zaostrzone przepisy w zakresie obrotu gruntami rolnymi. Obecnie są one już zliberalizowane, ponieważ. [więcej]


12.02.2020 8:00

Umowa dowodowa - szanse i zagrożenia

Umowa dowodowa została wprowadzona przez nowelizację kodeksu postępowania cywilnego i ma być narzędziem pomocnym w postępowaniach. [więcej]


11.02.2020 18:00

Przetargi mieszkaniowe: gdzie, jak często, jakie ceny?

Przetargi mieszkaniowe w naszym kraju nie należą wprawdzie do rzadkości, ale dane na ich temat są rzadko publikowane, przez co mało dostępne. [więcej]