Fakty


13.09.2018 18:00

Podatek VAT od transakcji między firmami małżonków

NSA zmienia podejście do rozliczania podatku VAT w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy małżonkami. Jego zdaniem, gdy między małżonkami. [więcej]


13.09.2018 18:00

Konstytucja Biznesu: fiskus zapomina o klauzuli pewności prawa

Podstawowym filarem opracowanej Konstytucji Biznesu jest klauzula pewności prawa, która ma gwarantować przedsiębiorcom sprzyjające warunki do. [więcej]13.09.2018 18:00

Odszkodowanie z polisy OC za śmierć męża w podatku dochodowym

Otrzymane odszkodowania/zadośćuczynienia stanowią co do zasady przychód podatkowy, najczęściej zaliczany do przychodów z innych źródeł. [więcej]


13.09.2018 18:00

Firmy ubezpieczeniowe przychylnie patrzą na MSSF 17

Ogłoszony w miniony roku standard MSSF 17 zacznie obowiązywać wraz z nadejściem 2021 roku, ale wiele firm ubezpieczeniowych już teraz. [więcej]


13.09.2018 13:00

HRE Index: koniunktura na rynku nieruchomości w Polsce w II kw. 2018

HRE Think Tank prezentuje kolejną już odsłonę HRE Index - wskaźnika, którego zadaniem jest zbadanie koniunktury na rynku nieruchomości z. [więcej]


13.09.2018 13:00

Firmy przemysłowe, czyli lepiej i gorzej

Z danych GUS wynika, że w pierwszym półroczu br. produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych podniosła się o 6,2 proc. Wzrosła też. [więcej]


13.09.2018 13:00

Inflacja VIII 2018

Są już najświeższe dane na temat inflacji. Z informacji opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że sierpień nie przyniósł. [więcej]


13.09.2018 13:00

TFI: wartość aktywów netto VIII 2018

U schyłku minionego miesiąca aktywa TFI osiągnęły poziom 281,3 mld zł, co w ujęciu miesięcznym oznaczało spadek 0,1% - czytamy w. [więcej]


13.09.2018 13:00

Zdolność kredytowa IX 2018

Popyt na kredyty hipoteczne jest dziś dość spory, ale wyraźnie studzą go nie tylko działania KNF, ale również same banki. Ich polityka. [więcej]


13.09.2018 13:00

Perspektywy zatrudnienia IV kw. 2018

Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, w IV kwartale br. mocna pozycja osób poszukujących pracy pozostanie faktem. [więcej]