Fakty


30.05.2019 18:00

Dla kogo mieszkania komunalne po zmianach w prawie?

Od 21 kwietnia 2019 roku, po rocznym vacatio legis, obowiązywać zaczęła trzecia część zmienionych zapisów ustawy o ochronie praw. [więcej]


30.05.2019 18:00

Rynek magazynowy na fali. Do gry wchodzą nowe lokalizacje

Miniony rok pod wieloma względami okazał się dla rynku magazynowego rekordowym. A jak zaprezentował się początek bieżącego roku? Z. [więcej]30.05.2019 18:00

Czy firmy są gotowe na utratę danych?

Utrata danych to sytuacja, na którą przygotowane powinno być każde przedsiębiorstwo. Tymczasem okazuje się, że gotowy scenariusz. [więcej]


30.05.2019 18:00

Budownictwo mieszkaniowe, czyli spowolnienie na horyzoncie

Z opublikowanej przez GUS, najnowszej informacji odnośnie sytuacji panującej w budownictwie mieszkaniowym na przestrzeni pierwszych czterech. [więcej]


30.05.2019 18:00

Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

Każdy przedsiębiorca, który zawiera transakcje w walutach obcych i te w walutach też są regulowane, winien wyliczać różnice kursowe. [więcej]


30.05.2019 18:00

Podatek VAT: dostawy świadczone w sposób ciągły

Kwestia usługi i dostaw ciągłych budziła i nadal budzi spore kontrowersje tym bardziej, że jest to sposób na późniejsze płacenie. [więcej]


30.05.2019 13:00

Firmy pożyczkowe i telekomy "wychwytują" dłużników

zapytanie składane do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w celu sprawdzenia wiarygodności osoby zamierzającej zaciągnąć np. [więcej]


30.05.2019 13:00

Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. W efekcie nie uzyska ona. [więcej]


30.05.2019 13:00

Polisy ubezpieczeniowe generują coraz większe długi

Niesolidni klienci są winni ubezpieczycielom już 160 mln zł. Głównie chodzi tu o niezapłacone ubezpieczenia komunikacyjne. Za kłopoty. [więcej]


30.05.2019 13:00

Vendo Park w Łasku

W Łasku, przy ulicy Warszawskiej, na działce liczącej ponad 19 600 mkw. , Trei Real Estate GmbH (Trei) buduje swój kolejny Vendo Park. [więcej]