28.09.2018 13:03

Elemental Holding: przychody wzrosły o jedną piątą

W drugim kwartale Elemental Holding osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 443,51 mln zł, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku. W skali całego półrocza przychody wzrosły o 20 proc. do 816,1 mln zł.