20.01.2015 18:02

Być jak Margaret Thatcher

Rząd Ewy Kopacz poszedł na wojnę z górnikami źle przygotowany. Za to z wielkimi marzeniami jak to pani premier pokaże lwi pazur i cechy Margaret Thatcher. Wystarczyło tupnięcie nogą ze strony związkowców, by marzenia spaliły na panewce, „wielka reforma” została okrojona, a jej wdrażanie stało się dłuższe i droższe.